Family Wiki
Advertisement

יונה_גירונדי קישור לויקיפדיה

בנושא יונה הגירונגי, המרכז היהודי בחירונה לצד הקתדרלה של העיר שבה שטיח מופלא מן המאה האחת עשרה המתאר את בריאת העולם הוא מור פרנסת העיר מתיירות...... היהודים אפילו מופיעים באותו שטיח.

Advertisement