Family Wiki
Advertisement

ר' יהודה רומאנו שהיה פילוסוף מפורסם בזמנו עזרו במקצוע הזה.כתב שירים סאטיריים, וכן כתב פירושים לכמה מספרי התנ"ך ושירים רבים היה בן אחותו של עמנואל הרומי אנציקלופדיה דעת

מכתביו[]

יהמקור :יום עיון לזכרו יוסף ברוך סרמוניטה - הרצאתה של קטרינה ריגו על "הכח המדמה בכתביו של יהדה רומנו

רבי יהודה רומנו 1.jpg
רבי יהודה רומנו 2.jpg
Advertisement