Family Wiki
Advertisement

רבי אליהו ב"ר די-וידאש - ה"ראשית חכמה" היה מגדולי המקובלים ותלמידו המובהק של רבי משה קורדובירו. הוא נולד בצפת.

קנה לו שם עולמי בספרו:"ראשית חכמה" וספר הקבלה:"כוונת השם".

בשנת שכ"ו (1566) התמנה לראש רבני חברון. הוא נפטר בשנת השמ"ז (1587).

נקבר בחלקת הרבנים אשר נקראת על שמו :שדה ראשית חכמה

Advertisement