Family Wiki
Advertisement
Eliyahu ben Moshe de Vidash
Reshit chocma


רבי אליהו ב"ר די-וידאש - ה"ראשית חכמה" (Eliyahu ben Moshe de Vidash) היה מגדולי המקובלים ותלמידו המובהק של רבי משה קורדובירו. הוא נולד בצפת.

קנה לו שם עולמי בספרו:"ראשית חכמה" וספר הקבלה:"כוונת השם".

בשנת שכ"ו (1566) התמנה לראש רבני חברון. הוא נפטר בשנת השמ"ז (1587).

נקבר בחלקת הרבנים אשר נקראת על שמו :שדה ראשית חכמה


מהויקיפדיה העברית[]

רבי אליהו די וידאשׂ (נפטר בשנת ה'שמ"ז) היה מקובל והוגה דעות, התגורר בעיר צפת במאה ה-16.

ביוגרפיה[]

רבי אליהו די וידאש נולד לרבי משה די וידאש. מוצא המשפחה מיהדות חצי האי האיברי.

למד תורה מפי האר"י ומפי רבי אברהם הלוי מוגרבי, היה תלמידו של הרמ"ק. והיה שותף בחבורתם של הרמ"ק ורבי שלמה אלקבץ. חבורה זו נהגה לצאת להתבודדות בהרים אשר סביב לצפת. בפי בני החבורה נקראה גלותם בשם "גירושין", הם עשו זאת כתיקון לגלות השכינה.תבנית:הבהרה לאחר, עבר לעיר חברון, ובשנת ה'שכ"ו (1566) התמנה לראש רבני חברון.

הוא נקבר בבית העלמין העתיק בחברון. האוהל של קברו נהרס בידי ערבים לאחר מאורעות תרפ"ט. שוחזר על ידי פרופ' בן ציון טבגר כחלק משיקום בית העלמין.

בי"ח באדר ה'של"ה (1575), סיים את כתיבת ספרו "ראשית חכמה".[מנין תאריך זה?] הספר עוסק בהיבטים השונים של חיי האדם על פי המשמעות הקבלית. הספר זכה למהדורות רבות, למהדורה מקוצרת, ולתרגום מבאר ביידיש.


מחיבוריו[]

  • ראשית חכמה, ירושלים: הוצאת מעין החכמה, תש"ח. - מהדורה אחת מרבות.
  • תוצאות החיים, ברוקלין: הוצאת בית הלל, תשמ"ט.
  • ספר אור עולם פיעטרקוב : הוצאת מרדכי צעדערבוים, 1912. ‬
  • ספר מכתב אליהו, זיטומיר, תרכ"ח 1868.

לקריאה נוספת[]

  • מרדכי פכטר, עקבות השפעתו של ספר ראשית חכמה לר’ אליהו די וידאש בכתבי ר’ יעקב יוסף מפולנאה,‫ מחקרים בקבלה, בפילוסופיה יהודית ובספרות המוסר וההגות, תשמ"ו-1986, עמ' 569-591.
  • מרדכי פכטר, ספר "ראשית חכמה" לר’ אליהו די-וידאש וקיצוריו, קרית ספר, מ"ז, תשל"ב-1972, עמ' 686-710. ‬
  • מרדכי פכטר, ערכי המידות בספר "ראשית חכמה" : לר’ אליהו די וידאש ועקבות השפעתו בספרות החסידות בראשיתה, (עבודת דוקטור),‫ האוניברסיטה העברית בירושלים: חמו"ל, תש"ל.
  • יוספה פרימן, ר’ אליהו די וידאש תלמידו של ר’ משה קורדובירו, (עבודת דוקטור), ‬אוניברסיטת באר-שבע : חמו"ל, תשנ"ב 1992.
  • שמואל אבא הורודצקי, המסתורין בישראל, א-ד,‫ תל אביב : הוצאת שטיבל והוצאת נ’ טברסקי, תרצ"א-תשכ"א.

קישורים חיצוניים[]

Advertisement