Family Wiki
Advertisement
Ein Tzurim 1947

עין צורים - הישוב שהיה עד 1947 בראש צורים צילם:נתן קליגר

קבוצת ראש צורים הוקמה בג' בתשרי תשכ"ט (1969) באתרה של קבוצת עין צורים שחרבה עם נפילת גוש עציון בתש"ח. מקימי ראש צורים היו בני הקיבוץ הדתי בשנת שירות נוספת, חברי גרעין בני עקיבא וחברי גרעין הצופים הדתיים. במקום נבנו לולי הודים לפיטום, התפתחה רפת משגשגת וניטעו מטעי דובדבן, נקטרינה, קיווי וכן כרם ענבי יין. בחבל לכיש שותף הקיבוץ לכפר עציון ולמגדל עוז בענף גידולי שדה.

חברי קיבוץ ראש צורים בחרו לפני כמה שנים לחולל שינוי מהותי באורחות חייהם, להפריט את מרבית מרכיבי החיים השיתופיים, להקים שכונה קהילתית ולקלוט תושבים לצד חברי הקיבוץ. בכך להגדיל משמעותית את אוכלוסיית היישוב ולשפר את הפעילות הקהילתית. חברי ראש צורים צעדו בדרך אותה עברו קיבוצים רבים בארץ.

במהלך השנים האחרונות נבנו במקום כחמישים יחידות דיור חדשות. כיום מונה היישוב כמאה משפחות, כרבע מהן חברות בקיבוץ. מעון יום, גן ילדים, מרפאה, ספריית עיון, בית כנסת, מערכת חינוך משלים וסניף בני עקיבא מציעים את שירותיהם לתושבים. שלושה מוסדות חינוך ייחודיים פועלים בראש צורים: אולפנה לבנות (ללא פנימייה) ובה מאה תלמידות; בית ספר "ראשית" ובו 325 תלמידים בכיתות א-ז וסדנת שילוב לילדים עם צרכים מיוחדים.

המקור:אתר הישוב

קישורים חיצוניים[]

ראש_צורים קישור לויקיפדיה

Advertisement