Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

Robert Bonfil

ראובן בונפיל

1Robert Bonfil

בכנס בירושלים 2011

ראובן בּוֹנְפִיל (נולד ב-1937 הוא פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית.

חייו ופועלו[]

ראובן בונפיל נולד בקרדיצה, עיירה בתסליה שביוון. מ-1949 היה באיטליה, למד בבית מדרש לרבנים שברומא וב-1959 הוסמך לרבנות, ב-1960 קיבל דוקטורט לפיזיקה מאוניברסיטת טורינו (באותן שנים באיטליה הלימודים האקדמיים עד לדוקטורט ארכו ארבע שנים). עסק במשך תשע שנים כרב במילאנו, בתחילה כמשנה לרב הראשי ואחר כך כרב הראשי בפועל. ב-1968 עלה לישראל , כתב דוקטורט בהיסטוריה יהודית באוניברסיטה העברית בהנחייתם של הפרופסורים חיים הלל בן ששון ויוסף ברוך סרמוניטה, אותו קיבל ב-1976. העבודה עסקה ברבנות איטליה בתקופת הרנסאנס. בשנים 1980-1975 היה מרצה בכיר באוניברסיטת בן-גוריון, ב-1980 נעשה מרצה בכיר באוניברסיטה העברית, ב-1990 פרופסור מן המניין וב-2005 יצא לגמלאות. שימש כראש המחלקה להיסטוריה יהודית באוניברסיטת בן-גוריון וכיהן כמנהל משגב ירושלים, המכון ללימודי קהילות יהודיות ספרדיות ומזרחיות.

בונפיל היה עמית מחקר ופרופסור אורח במכון ללימודים מתקדמים שבאוניברסיטה העברית, באוניברסיטת הרווארד, בבית הספר ללימודים גבוהים במדעי החברה שבפריז, במכון סטודי סטוריצ'י שבנפולי, באוניברסיטת ייל, בישיבה יוניברסיטי, באוניברסיטת לה ספיינזה שברומא, באוניברסיטת מילאנו ובמכון סכוליון שבאוניברסיטה העברית. ב-1992 ייסד, יחד עם פרופסור יוסף ברוך סרמוניטה, את איטליה כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה והוא עורכו עד היום (2007), היה חבר מערכת הפרסומים של מרכז זלמן שזר, היה חבר הוועד המנהל של החברה ההיסטורית הישראלית, שימש כחבר המערכת של כתב העת פעמים, מאז 1992 הוא חבר מערכת של "La RassegnaMensile di Israel" ומאז 1986 חבר מערכת כתב העת "Jewish History" בהוצאת אוניברסיטת חיפה.

מחקריו[]

ראובן בונפיל עוסק בתולדות התרבות והחברה של היהודים בימי הביניים ובראשית העת החדשה באירופה הנוצרית ובעיקר באיטליה ובביזנטיון.

הרבנות באיטליה בתקופת הרנסאנס[]

ספר זה הוא עיבוד של עבודת הדוקטורט של ראובן בונפיל. הספר דן במקומם של הרבנים בחברה ובתרבות היהודית באיטליה במאות ה-15 וה-16. התפישה המקובלת במחקר, בה דגלו חוקרים כגון בצלאל (ססיל) רות ומשה אביגדור שולוואס שהרבנים התנגדו למגמת ההשתתפות בהומניזם וברנסאנס מתוך הנחה שכתוצאה מכך זיקתם ליהדות התרופפה. בונפיל גילה במחקרו כי דבר זה אינו נכון ושהאנשים שהיו בחוד החנית של ההתקרבות לחברה הלא-יהודית היו דווקא הרבנים. בונפיל מחזיק בתפישה בספרו זה ובמחקריו האחרים כי יהודים ונוצרים חולקים אותו עולם תרבותי ואותם הלכי רוח והם חלק מאותו מארג של מסגרת כוללת, למעט עניינים שבהם השונות הדתית מחייבת יהודים ונוצרים כאחד לנקוט עמדות מנוגדות.

במראה כסופה: חיי היהודים באיטליה בימי הרנסאנס[]

ספר זה מחולק לשלושה מדורים: האחד הוא החלק התשתיתי, המסגרת שבה היהודים חיו והוא סוקר להיכן גירשו אותם, איפה הם חיו ואת מרקם יחסיהם עם השלטונות. החלק השני והעיקרי עוסק בשאלה כיצד היהודים הגדירו את עצמם תרבותית, מה היו חינוכם והאידאלים התרבותיים והחברתיים, וכן המסגרת המוסדית של התארגנות הקהילות. החלק השלישי בוחן את הסטרוקטורות המנטליות של היהודים ומנסה לבדוק איך יהודי מרגיש בתוך המסגרת הלא יהודית. חלק זה עיקר עיסוקו בתחושות של היהודים.

טוב עלם: זיכרון, קהילה ומגדר בחברות יהודיות[]

TOV ELEM001

לכבוד פרישתו לגימלאות יצא הספר :"טוב עלם: זיכרון, קהילה ומגדר בחברות יהודיות בימי הביניים ובראשית העת החדשה " בהוצאת מוסד ביאליק ובשיתוף: המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, האונברסיטה העברית בירושלים .

עורכים: אלישבע באומגרטן, רוני ויינשטיין, אמנון רז-קרקוצקין

"טוב עלם" הוא התרגום העברי של שם משפחתו

לקריאה נוספת[]

 • משה אידל, על ספרו של בונפיל ראובן בונפיל העוסק במוסד הרבנות באיטליה בין השנים 1600-1450, פעמים, 4, חורף תש"ם 1980, עמ' 102-100.
 • מרדכי בן יצחק ברויאר, (על) ראובן בונפיל, "הרבנות באיטליה בתקופת הריניסאנס" (תשלט), ‫ קרית ספר נה,ב (תשם 1980) 363-368. ‬
 • אליהו צ. בן-זמרה, (‫על) ראובן בונפיל, "הרבנות באיטליה בתקופת הריניסאנס" (תשלט), דעות; בטאון האקדמאים הדתיים מח (תשם 1980) 213-218. ‬
 • בנימין חיים יצחק רביד, (על) ראובן בונפיל, "במראה כסופה : חיי היהודים באיטליה בימי הרינסאנס" (תשנד), ‫ קרית ספר סח [מוסף] (תשנח 1998) 245-253.
 • Benjamin Ravid, "Bonfil, Robert", Encyclopedia Judaica, Second Edition, Volume 4, pp. 61-62

ספרים שכתב[]

 • Rabbis and Jewish Communities in Renaissance Italy (Oxford: The Littman Library of Jewish Civilization by Oxford University Press, 1990). Second printing (paperback): London 1993. Reprint: 2004

[= גרסה אנגלית של הרבנות באיטליה בתקופת הריניסאנס / מאת ראובן בונפיל; ירושלים :).]

 • Jewish Life In Renaissance Italy (Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press, 1994).
 • Gli ebrei in Italia nell’epoca del Rinascimento. (Firenze, Sansoni, 1991).
 • במראה כסופה : חיי היהודים באיטליה בימי הרינסאנס / ראובן בונפיל ; תרגמה מן האיטלקית: מרים שוסטרמן-פדובאנו ; ערכו: המחבר ואביגדור שנאן; ירושלים : מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשנ"ד 1994
 • : Les Juifs d’Italie à l’époque de la Renaissance. Stratégies de la différence a l’aube de la modernité (Paris: L’Harmattan,1995).
 • Tra due mondi. Cultura ebraica e cultura cristiana nel Medioevo (Napoli: Liguori, 1996). (אסופת מאמרים באיטלקית).

ספרים שערך וההדיר[]

 • מראה מקרא : קובץ מוקדש לעיצוב ספרי תנ"ך / (עריכה: ראובן בונפיל); ‫ ירושלים : משרד החינוך והתרבות, המחלקה לתרבות תורנית, תשל"ו
 • ספר זיכרון לשלמה אומברטו נכון : קובץ מחקרים לתולדות היהודים באיטליה / בעריכתם של ראובן בונפיל... (ואחרים); ירושלים : מוסד שלמה מאיר, תשל"ח
 • Scritti in memoria di Umberto Nahon; Saggi sull’ebraismo italiano, Edited by Roberto Bonfil, Daniel Carpi, Maria. Modena Mayer, Giorgio Romano,Giuseppe B. Sermoneta, (Jerusalem: Fondazioni Sally Mayer-Raffaele Cantoni, 1978).
 • ITALIA; STUDI E RICERCHE SULLA STORIA, LA CULTURA E LALETTERATURA DEGLI EBREI D’ITALIA, Edited by Robert Bonfil & Giuseppe B. Sermoneta, vols. I (1976) - X (1993).
 • תרבות וחברה בתולדות ישראל בימי-הביניים : קובץ מאמרים לזכרו של חיים הלל בן-ששון / בעריכת ראובן בונפיל, מנחם בן-ששון, יוסף הקר;‫ ירושלים : מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, החברה ההיסטורית הישראלית, תשמ"ט 1989 ‬
 • כתבי עזריה מן האדומים : מבחר פרקים מתוך ספר "מאור עיניים" וספר "מצרף לכסף" / ההדיר והוסיף מבוא והערות ראובן בונפיל; ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ"א 1991 ‬
 • ITALIA; STUDI E RICERCHE SULLA STORIA, LA CULTURA E LA

LETTERATURA DEGLI EBREI D’ITALIA, Edited by Robert Bonfil, vols.XI (1994) - XVII (2006).

 • שמואל דוד לוצאטו : מאתיים שנה להולדתו / ערכו: ראובן בוניפיל, יצחק גוטליב וחנה כשר; ירושלים : הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ד 2004 ‬
 • משה דוד קאסוטו / בעריכת ראובן בונפיל ; ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ; קדם - יד ליקירינו תשס"ז 2007 ‬

קישורים חיצוניים[]

Advertisement