Family Wiki
Advertisement
The Ancient Jewish Cementery 3 old grave

ברקע


ר' חיים רחמים יוסף פרנקו, המכונה החרי"ף נולד בעיר רודוס בשנת תקצ"ה (1835). חבר את הספרים:"שנות ימים","כבוד יעקב", ו-"בן ימין".

בשנת תרל"ח (1878) התמנה ךכהן כרב הראשי לעדה הספרדית בחברון.

היה בקי בפוסקיפ ראשונים ואחרונים ופרסם בקובץ "תורה מציון" בשנת תרמ"ז. תשובותיו נכתבו בספרים "ישמח לב" , "ישא איש" ועוד.

ביום כ"ח לחודש חשון תרס"ב (1901) נפטר בחברון בשדה "הראשית חכמה"

המקור: הכיתוב על המצבה בבית הקברות העתיק של חברון

מהויקיפדיה העברית[]

הרב חיים רחמים יוסף פרנקו (או פרנקו; המכונה החרי"ף) (תקצ"ה; 1835 - כ"ח בחשוון תרס"ב 1901) היה רבה הספרדי של קהילת חברון ומייסד בית החולים חסד אברהם.

תולדותיו[]

נולד ברודוס. כתב בעיקר ספרי הלכה ושו"תים.

בתרכ"ח (1868) עלה ארצה עם אשתו אסתר מזל-טוב, שני בניו בן-ציון ורבנו מאיר, ובתו היחידה קלרה והתיישב בירושלים. מיד עם בואו נתקבל כחבר בית דין בבית דינו של הרב יעקב שאול אלישר (ה-"ישא ברכה") יחד עם הרב שמ"ח (שלום משה חי בן הרבחיים אברהם גאגין).

בתרל"ח (1878) התמנה לרבה של העדה הספרדי בחברון. היה מחלוצי היציאה מחומות הרובע היהודי בחברון, ועודד יהודים אחרים ללכת בעקבותיו. בשנת תרנ"ג (1893) הקים את בית החולים "חסד לאברהם" (על-שם רבי אברהם אזולאי), שנודע היום כ-בית הדסה.

נפטר בשנת תרס"ב (1901). קבור בבית העלמין העתיק בחברון. [[רבי חיים חזקיהו מדיני מילא את מקומו כרבה הספרדי של קהילת חברון. בניו המשיכו את דרכו כרבנים חשובים ופרנסי קהילת חברון.

קישורים חיצוניים[]

Advertisement