Family Wiki
Advertisement

הקרן קיימת לישראל עסקה בעיקר ברכישות קרקע. הרכישות הראשונות החלו בראשית המאה ה-20 והיא המשיכה בכך עד עצם היום הזה (2010). קרן קימת לישראל פועלת בשם העם היהודי ולמענו כנאמן העם היהודי על אדמתו בארץ ישראל. מעשי קק"ל בעשרות השנים הראשונות לקיומה הם אשר התוו וקבעו את גבולותיה של מדינת ישראל שכוננה בשנת תש"ח.

למפעל הייעור הענף, שיזמה קק"ל בשנותיה הראשונות והנמשך עד ימינו, אין אח ורע. היא הוריקה ארץ טרשים, ציה וישימון בנוטעה למעלה ממאתיים מיליון עצים במשך שנות פעילותה. הכתמים הירוקים בארץ ישראל, מעשי ידיה של קרן קימת לישראל, היערות והפארקים שטופחו בסיוע העם היהודי לתפוצותיו, הינם לא רק אתרי בילוי ונופש לרווחת כלל תושבי ישראל אלא גם ריאות ירוקות המשפרות ותורמות לאיכות הסביבה.

בלמעלה מאלף יישובים ברחבי ישראל ניכרת טביעת האצבע של קק"ל, אם ע"י רכישת הקרקע ואם ע"י פיתוחה והכשרתה. מפעלי המים השונים, סכרים ומאגרי מים, שהוקמו ע"י קק"ל ובסיועה, הינם תרומה נכבדה למשק המים של ישראל. בתחום החינוך הציוני מילאה קק"ל וממלאת גם כיום, תפקיד ראשון במעלה בחיזוק ובהידוק הקשר בין בני העם היהודי בתפוצות עם מולדתו – ארץ ישראל.

להלן פירוט תחומי הפעילות של קק"ל מאז ייסודה ב-1901:

ייעור[]

נטיעת יותר מ- 223 מיליון עצים על פני כ-920,000 דונם;

טיפוח וטיפול בכ-400,000 דונם חורש טבעי;

גידור והסדרה של כ-400,000 דונם אדמת מרעה.

מים[]

סיוע למשק המים הלאומי על ידי בניית כמאה ושישים מאגרים וסכרים ברחבי הארץ;

הרחבת משק המים הלאומי על ידי בניית מאגרים וסכרים ברחבי הארץ

לאיגום זרימות עודפות ומי שטפונות ולמחזור מי קולחין מטוהרים

בהיקף של למעלה מ-160 מיליון מ"ק מים.

שיקום נחלים[]

שיקום והשבת החיים לנחלי ישראל המזוהמים.


הנגשת היערות לציבור[]

התקנת כ-1000 חניונים ברחבי הארץ ובהם חניוני נופש פעיל ופארקים אזוריים הקולטים רבבות מבקרים;

קירוב הציבור ליערות באמצעות מגוון של סיורים ופעולות נופש ותרבות בחיק הטבע

כיחידים ובמסגרת חוג ידיד קק"ל "בשביל הירוק" המונה רבבות בתי אב.

איכות הסביבה[]

תרומה לאיכות הסביבה בכל אזורי הארץ

מידבור[]

דחיקת גבול המדבר ויצירת פינות צל וירק במחנות צה"ל וביישובי הדרום.

הכשרת קרקע[]

הכשרת הקרקע לכאלף ישובים ברחבי הארץ;

הכשרת כמיליון דונם קרקע לחקלאות

חינוך ונוער[]

חיזוק הקשר של הנוער היהודי בארץ ובתפוצות לאדמת המולדת

באמצעות מערכת חינוך והסברה וסיוע לקליטה חברתית של ילדי עולים.

רכישת קרקעות[]

רכישת כ-2.6 מיליון דונם קרקע להתיישבות.

פריצת דרכים[]

פריצת כ-7,000 ק"מ דרכים ודרכי יער.


קישורים חיצוניים[]

Advertisement