Family Wiki
Advertisement

לחברים שלום רב ומיטב הברכות, ביום רביעי ב- כט טבת התפללנו בציונו של דוד המלך ע"ה זצוק"ל זיע"א בהר ציון בירושלים, פגשתי יהודי ירא שמים בשם הרב אפרים פרוס אשר מנהל קבוצת יהודים אשר קוראים תהלים בציון דוד המלך (בתוך הציון החדר מצד שמאל) חברת התהילים מיסודו של הרבי הרי"ץ מליובאוויטש זצוק"ל זיע"א אשר כתב לומר תהילים לשלום כלל ישראל בציון דוד המלך ע"ה, בהסכמת הרב הרצוג (מכתבו משנת תשב – בתקופת השואה) והרב דושינסקי והרב עוזיאל – רבי יוסף יצחק שניאורסאהן זצוק"ל זיע"א ראה עניין גדול לישועת הפרט והכלל וחתנו ממלא מקומו, המשיך את העניין וכתב כי המקום מסוגל להמשיך ישועות בקריאת תהילים במקום הקדוש הזה – בצמוד לציון דוד המלך. הרב אפרים פרוס אשר מנהל את חברת התהלים מעל עשרים שנה, יחד עם חבורת התהילים מתכנסים בכול יום חול החל משעה 11:30 עד 13:00 לקריאת תהילים לישועת הכלל והפרט, ניתן למסור שמות לתפילה לה', תמורת תשלום – לאחזקת המקום ועבור הפעילות במקום, ניתן לעשות במקום גם ארועים כגון חלאקה וכו' מאוד התרשמתי מהמקום ניתן לקבל פרטים אצל הרב אפרים פרוס בטל' 054-5837086 (נא לא להתקשר בזמן קריאת תהילים).

Advertisement