Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

המקום המשוער: כפר-שלם, הוא מקום דרומית מ"רמאללה" של היום. צלילו של שם המקום נשמר באתרים ערבים: חרבת סלמיא, דיר-סלםו שעב-אל-סלמא


קרב שלם היה הקרב השישי במרד החשמונאים. בשנת 162 לפנה"ס, ניקנור, שהיה מפקד כח הפילים, נשלח לארץ יהודה במטרה להחזיר את השליטה היוונית על הארץ. הוא חבר לצבא היווני, אשר עדיין החזיק מעמד ב"חקרה", שבירושלים ומשם מנסה לחדש את השלטון היווני ב"דרכי שלום". בספר החשמונאים [1] נכתב:" וישלח במרמה מלאכים אל יהודה ואל אחיו ודברי שלום בפיהם לאמור. " אל נא תהי מריבה ביני וביניכם לכן במתי מעט אבוא אליכם ונדברה יחד."

יהודה המכבי נענה לו ובקש לפגוש אותו. אך אז הסתבר ליהודה כי מתוכנן מארב ונמנע מהמפגש. ניקנור החליט לצאת ללחימה בכפר שלם (או בכפר שלמה), ניגף ונלט אל החקרה.


הרקע למלחמה[]

לאחר שדמטריוס הראשוןמבית סלאוקוס היווני היה למלך. פנה אליו כהן בשם אליקים אשר בקש להתמנות לכהן גדול. הוא, יחד עם התומכים בו פנה לעזרת דמטריוס. המלך שלח את שר צבאו בכחידס, עם צבא, במטרה לממש את המינוי. הוא יצר קשרים עם "החסידים ראשי בני ישראל לשאול להם לשלום"[2]. המגעים הסתיימו בשחיטה של שישים מהם. ועל כך כתב ספר החשמונאים:"בשר חסידיך לחיתו ארץ, שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר." וכך איבדו את האימון בהם.

בעקבות הכשלון למנות את הכהן הגדול החדש, בכחידס ניסה למצות את שלטונו ופגע בתומכים ביהודה המכבי. לאחר מכן, הוא ניסה למנות את אליקים לכהן גדול. יהודה המכבי נוכח לדעת כי המצב הולך ורע, והחליט על מרד חדש. אליקים חזר למלך יוון וטען כי פוגעים בו והוא לא יוכל למלא את התפקיד של כהן גדול.

קרבות מרד החשמונאים
שנה לפנה"ס 166 166 165 164 162 162 161 161
אתר הקרב מעלה לבונה בית חורון אמאוס בית צור בית זכריה כפר שלמא חדשה אלעשה

קישורים חיצוניים[]


הערות שוליים[]

  1. ז', כ"ה
  2. ז, י"ב
Advertisement