Family Wiki
Advertisement

הרצאתו של ערן תירוש נתנה במסגרת הסיור: סיור-אמצע מס' 5 תשע"ט יום רביעי, 25 ספטמבר 2019, כ"ה אלול תשע"ט

הסתערות הפרשים הלילית – לעשות את הבלתי יאומן ! אבוריג'ינים בצמח וצלב ויקטוריה ליד נהר הירדן בהדרכת ערן תירוש ב-25 לספטמבר יתקיים בתחנת הרכבת הישנה בצמח טקס והסרת לוט מעל פסל לכבודם של הלוחמים האבוריג'ינים מהפרשים הקלים האוסטרלים. חברי העמותה הוזמנו לקחת חלק באירוע מרגש זה. באשמורת הלילה האחרונה התקרבו פרשים קלים אוסטרלים אל צמח, אך התגלו בטרם-עת על-ידי הגרמנים והתורכים במקום, אשר קיבלו פקודה להגן על המקום עד החייל האחרון. המגנים פתחו באש אך הפרשים האוסטרלים הסתערו באומץ-לב יוצא-דופן, בחשיכה מוחלטת, אל מול נצנוצי הרשף שירקו לועות הרובים שממול. עם עלות השחר התחולל בתחנה קרב כידונים אכזר על "המעוז האחרון" - בניין תחנת הרכבת. קדמו לקרב צמח שורת קרבות עלומים מדרום לבית-שאן, לרבות קרב שאחד ממשתתפיו זכה לצלב ויקטוריה – האחרון אשר הוענק בקרבות ארץ-ישראל. עם סיום הטקס בצמח נצא לסיור באזור קרבות אלו.

לקט ההרצאות[]

חלק_א_מגרנות_לצמח_-_הסתערות_הפרשים_הלילית_–_לעשות_את_הבלתי_יאומן_!_ערן_תירוש

חלק א מגרנות לצמח - הסתערות הפרשים הלילית – לעשות את הבלתי יאומן ! ערן תירוש

סיור-אמצע מס' 5 תשע"ט יום רביעי, 25 ספטמבר 2019, כ"ה אלול תשע"ט הסתערות הפרשים הלילית – לעשות את הבלתי יאומן ! אבוריג'ינים בצמח וצלב ויקטוריה ליד נהר הירדן בהדרכת ערן תירוש ב-25 לספטמבר יתקיים בתחנת הרכבת הישנה בצמח טקס והסרת לוט מעל פסל לכבודם של הלוחמים האבוריג'ינים מהפרשים הקלים האוסטרלים. חברי העמותה הוזמנו לקחת חלק באירוע מרגש זה. באשמורת הלילה האחרונה התקרבו פרשים קלים אוסטרלים אל צמח, אך התגלו בטרם-עת על-ידי הגרמנים והתורכים במקום, אשר קיבלו פקודה להגן על המקום עד החייל האחרון. המגנים פתחו באש אך הפרשים האוסטרלים הסתערו באומץ-לב יוצא-דופן, בחשיכה מוחלטת, אל מול נצנוצי הרשף שירקו לועות הרובים שממול. עם עלות השחר התחולל בתחנה קרב כידונים אכזר על "המעוז האחרון" - בניין תחנת הרכבת. קדמו לקרב צמח שורת קרבות עלומים מדרום לבית-שאן, לרבות קרב שאחד ממשתתפיו זכה לצלב ויקטוריה – האחרון אשר הוענק בקרבות ארץ-ישראל. עם סיום הטקס בצמח נצא לסיור באזור קרבות אלו.

טקס_לזכרם_של_הלוחמים_האוסטרלים_שנפלו_בכיבוש_צמח_לפני_101_שנים._2019

טקס לזכרם של הלוחמים האוסטרלים שנפלו בכיבוש צמח לפני 101 שנים. 2019

25 בספטמבר 2019 נערך בצמח טקס לזכרם של הלוחמים האוסטרלים שנפלו בכיבוש צמח לפני 101 שנים. גולת הכותרת של האירוע היה בעת הסרת הלוט מעל הפסל "הלוחם האבוריג'יני וסוסו" לזכרם של האבוריג'ינים שנפלו במלחמת העולם הראשונה. הלוט הוסר על ידי, שגריר אוסטרליה בישראל, כריס קאנן, ומארק פולארד, נכדו של הלוחם ג'ק פולארד מרג'ימנט 11 של הפרשים הקלים האוסטרלים . הפסל עוצב ותוכנן על-ידי האמנית האוסטרלית ג'ניפר מרשל, ומתאר את הלוחם האבורג'יני ג'ק פולארד רוכן על-יד קברו של חברו לנשק האוסטרלי שנהרג בקרב, כשהוא אוחז בידו את ספר התנ"ך, וסוסו הניצב מאחור מרכין אף-הוא ראשו אל הקבר הטרי. למעלה מ 1,000- אבוריג'ינים התגייסו לשירות צבאי במהלך מלחמת העולם הראשונה ושירתו בהצטיינות, בעיקר ביחידות הרכובות, הפרשים הקלים. תגבורת מס' 20 של רג'ימנט 11 של הפרשים הקלים האוסטרלים הורכבה ברובה מאבוריג'ינים ולכן כונתה "המשמר השחור מקווינסלנד". לאחר שובם של הלוחמים האבוריג'ינים הביתה לאוסטרליה, הם לא זכו לשוויון זכויות, לרבות אי-מתן זכויות צבעה, אולם בצבא התייחסו אליהם כשווים לכל דבר ועניין.. "הם היו אנחנו", לרבות משכורת צבאית שווה. הרצאתו של ערן תירוש נתנה במסגרת הסיור: סיור-אמצע מס' 5 תשע"ט יום רביעי, 25 ספטמבר 2019, כ"ה אלול תשע"ט הסתערות הפרשים הלילית – לעשות את הבלתי יאומן ! אבוריג'ינים בצמח וצלב ויקטוריה ליד נהר הירדן בהדרכת ערן תירוש ב-25 לספטמבר יתקיים בתחנת הרכבת הישנה בצמח טקס והסרת לוט מעל פסל לכבודם של הלוחמים האבוריג'ינים מהפרשים הקלים האוסטרלים. חברי העמותה הוזמנו לקחת חלק באירוע מרגש זה. באשמורת הלילה האחרונה התקרבו פרשים קלים אוסטרלים אל צמח, אך התגלו בטרם-עת על-ידי הגרמנים והתורכים במקום, אשר קיבלו פקודה להגן על המקום עד החייל האחרון. המגנים פתחו באש אך הפרשים האוסטרלים הסתערו באומץ-לב יוצא-דופן, בחשיכה מוחלטת, אל מול נצנוצי הרשף שירקו לועות הרובים שממול. עם עלות השחר התחולל בתחנה קרב כידונים אכזר על "המעוז האחרון" - בניין תחנת הרכבת. קדמו לקרב צמח שורת קרבות עלומים מדרום לבית-שאן, לרבות קרב שאחד ממשתתפיו זכה לצלב ויקטוריה – האחרון אשר הוענק בקרבות ארץ-ישראל. עם סיום הטקס בצמח נצא לסיור באזור קרבות אלו.

קרבות_מדרום_לבית_שאן_-_רקע_-_בדרך_לשדה_אליהו_-_ערן_תירוש_מלחמת_העולם_ה-1-0

קרבות מדרום לבית שאן - רקע - בדרך לשדה אליהו - ערן תירוש מלחמת העולם ה-1-0

סיור-אמצע מס' 5 תשע"ט יום רביעי, 25 ספטמבר 2019, כ"ה אלול תשע"ט הסתערות הפרשים הלילית – לעשות את הבלתי יאומן ! אבוריג'ינים בצמח וצלב ויקטוריה ליד נהר הירדן בהדרכת ערן תירוש ב-25 לספטמבר יתקיים בתחנת הרכבת הישנה בצמח טקס והסרת לוט מעל פסל לכבודם של הלוחמים האבוריג'ינים מהפרשים הקלים האוסטרלים. חברי העמותה הוזמנו לקחת חלק באירוע מרגש זה. באשמורת הלילה האחרונה התקרבו פרשים קלים אוסטרלים אל צמח, אך התגלו בטרם-עת על-ידי הגרמנים והתורכים במקום, אשר קיבלו פקודה להגן על המקום עד החייל האחרון. המגנים פתחו באש אך הפרשים האוסטרלים הסתערו באומץ-לב יוצא-דופן, בחשיכה מוחלטת, אל מול נצנוצי הרשף שירקו לועות הרובים שממול. עם עלות השחר התחולל בתחנה קרב כידונים אכזר על "המעוז האחרון" - בניין תחנת הרכבת. קדמו לקרב צמח שורת קרבות עלומים מדרום לבית-שאן, לרבות קרב שאחד ממשתתפיו זכה לצלב ויקטוריה – האחרון אשר הוענק בקרבות ארץ-ישראל. עם סיום הטקס בצמח נצא לסיור באזור קרבות אלו.

קרבות_דרום_עמק_בית_שאן_במלחמת_העולם_הראשונה_-_ערן_תירוש-0

קרבות דרום עמק בית שאן במלחמת העולם הראשונה - ערן תירוש-0

הרצאתו של ערן תירוש נתנה במסגרת הסיור: סיור-אמצע מס' 5 תשע"ט יום רביעי, 25 ספטמבר 2019, כ"ה אלול תשע"ט הסתערות הפרשים הלילית – לעשות את הבלתי יאומן ! אבוריג'ינים בצמח וצלב ויקטוריה ליד נהר הירדן בהדרכת ערן תירוש ב-25 לספטמבר יתקיים בתחנת הרכבת הישנה בצמח טקס והסרת לוט מעל פסל לכבודם של הלוחמים האבוריג'ינים מהפרשים הקלים האוסטרלים. חברי העמותה הוזמנו לקחת חלק באירוע מרגש זה. באשמורת הלילה האחרונה התקרבו פרשים קלים אוסטרלים אל צמח, אך התגלו בטרם-עת על-ידי הגרמנים והתורכים במקום, אשר קיבלו פקודה להגן על המקום עד החייל האחרון. המגנים פתחו באש אך הפרשים האוסטרלים הסתערו באומץ-לב יוצא-דופן, בחשיכה מוחלטת, אל מול נצנוצי הרשף שירקו לועות הרובים שממול. עם עלות השחר התחולל בתחנה קרב כידונים אכזר על "המעוז האחרון" - בניין תחנת הרכבת. קדמו לקרב צמח שורת קרבות עלומים מדרום לבית-שאן, לרבות קרב שאחד ממשתתפיו זכה לצלב ויקטוריה – האחרון אשר הוענק בקרבות ארץ-ישראל. עם סיום הטקס בצמח נצא לסיור באזור קרבות אלו.

ערן_תירוש_-_מצפור_הירדן_ועד_שער_הירדן_-_הסתערות_הפרשים_הלילית_–_לעשות_את_הבלתי_יאומן_!

ערן תירוש - מצפור הירדן ועד שער הירדן - הסתערות הפרשים הלילית – לעשות את הבלתי יאומן !

סיור-אמצע מס' 5 תשע"ט יום רביעי, 25 ספטמבר 2019, כ"ה אלול תשע"ט הסתערות הפרשים הלילית – לעשות את הבלתי יאומן ! אבוריג'ינים בצמח וצלב ויקטוריה ליד נהר הירדן בהדרכת ערן תירוש ב-25 לספטמבר יתקיים בתחנת הרכבת הישנה בצמח טקס והסרת לוט מעל פסל לכבודם של הלוחמים האבוריג'ינים מהפרשים הקלים האוסטרלים. חברי העמותה הוזמנו לקחת חלק באירוע מרגש זה. באשמורת הלילה האחרונה התקרבו פרשים קלים אוסטרלים אל צמח, אך התגלו בטרם-עת על-ידי הגרמנים והתורכים במקום, אשר קיבלו פקודה להגן על המקום עד החייל האחרון. המגנים פתחו באש אך הפרשים האוסטרלים הסתערו באומץ-לב יוצא-דופן, בחשיכה מוחלטת, אל מול נצנוצי הרשף שירקו לועות הרובים שממול. עם עלות השחר התחולל בתחנה קרב כידונים אכזר על "המעוז האחרון" - בניין תחנת הרכבת. קדמו לקרב צמח שורת קרבות עלומים מדרום לבית-שאן, לרבות קרב שאחד ממשתתפיו זכה לצלב ויקטוריה – האחרון אשר הוענק בקרבות ארץ-ישראל. עם סיום הטקס בצמח נצא לסיור באזור קרבות אלו.

המערכה על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה[]

השיא:הגנרל אלנבי מגיע לירושלים - המקור:ויקיפדיה, וריאציה על צילום של המושבה האמריקנית,עיבדה: תמר הירדני

Advertisement