Family Wiki
Advertisement

אתר המצגות

באתר המצגות הנוגעות במגוון תחומים כגון תרבות וחברה, צילום וציור, ספרות ושירה, יהדות ומדינת ישראל. המצגות מובילות אותנו למחוזות קרובים ורחוקים ועוסקות בארצות שונות, ובעולם הטבע על כל גווניו. הנושאים השונים, וגם המשונים יותר, יוצרים עניין משותף ורצון לדעת, ללמוד ולהרחיב אופקים. אנו שמחים לשתף אתכם ולעורר את סקרנותכם...

פירוט לפי קטגוריות[]

הפירוט

פנייה לויקיפדיה העברית[]

מה תוכלו למצוא באתר? המצגות באתר זה נוגעות במגוון תחומים כגון תרבות וחברה, צילום וציור, ספרות ושירה, יהדות ומדינת ישראל. המצגות מובילות אותנו למחוזות קרובים ורחוקים ועוסקות בארצות שונות, ובעולם הטבע על כל גווניו. הנושאים השונים, וגם המשונים יותר, יוצרים עניין משותף ורצון לדעת, ללמוד ולהרחיב אופקים. אנו שמחים לשתף אתכם ולעורר את סקרנותכם..."

בקשר לצורת העבודה ולמקורות: "מקורות להכנת המצגות נעזרנו במגוון כלים ובראשם - רשת האינטרנט. להכנתה של כל מצגת השתדלנו לשאוב ידע ממקורות רבים ככל האפשר, כל זאת תוך הקפדה, כמחויב, על ציון המקור (בקישוריות המופיעות בסוף המצגות, או במצגת עצמה). ציון המקורות נעשה במטרה להודות ליוצרים, לחשוף את דרך העבודה של איסוף המידע, ולאפשר לרוצים להרחיב את הידע בנושאים הנידונים להיכנס ולאתרים רלוונטיים נוספים."

ערכנו מעל 150 מצגות בנושאים שונים, בהם נושאים שאינם בויקיפדיה, ושראוי שיהיו נגישים למעוניינים. במקרה שאתם חושבים שלא רצוי להפנות קישורים ישר למצגות, למרות שאנו כותבים שזה מצגת, אפשר להפנות לקטגוריה הרלוונטית באתר, והמעוניינים יפתחו את המצגות אם ירצו.

אנו מציעים, אם תחשבו לנכון, לדוגמה, שעורך שלכם בנושא יהדות יכנס לקטגוריה יהדות, ויבדוק את ערך המצגות ויחליט מה רצוי לעשות, אותו דבר במצגות על ספרות, על טבע, על אומנות וכו'.

אפשרות נוספת היא שהעורכים שלכם יערכו ערכים בנושאים שלא קיימים בויקיפדיה, כפי שמישהו מכם ערך את הערך אבן בטוטה, בעקבות המצגת שלנו בנושא.

כמובן, הכול תלוי בכם ואנו מצפים לעזרתכם ולהחלטתכם.

לצערי נענו בשלילה.

Advertisement