Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית
{


קלציט הוא מינרל קרבונטי והפולימורף היציב ביותר של סידן פחמתי (CaCO3). הוא אחד המינרלים הנפוצים ביותר על פני כדור הארץ ומהווה כ-4% ממסת קרום כדור הארץ.[דרוש מקור] הקלציט מהווה את המרכיב עיקרי בסלעי משקע, בעיקר באבן גיר, והוא גם המינרל העיקרי בסלע המותמר שיש, כמו גם המינרל הבונה נטיפים וזקיפים במערות. הקלציט מהווה את המרכיב העיקרי בשלד החיצוני של הרבה יצורים ימיים כמו פלנקטון וצדפות. המינרל ארגוניט, שהוא פולימורף נוסף של סידן פחמתי, מותמר לקלציט בטמפרטורות של 380-470°C.

תכונות[]

כימיות[]

במגע עם חומצת מלח מהולה מגיב הקלציט בתסיסה ובפליטת גז פחמן דו-חמצני. זהו המינרל היחידי המגיב כך, וסלעים כדוגמת אבן גיר ושיש הבנויים מקלציט יגיבו אף הם כך לחומצה.[דרוש מקור]

פיזיקליות[]

הקלציט שקוף עד אטום ומראה לעתים קרינה פלואורסצנטית. אחת התכונות הידועות שלו היא היכולת לייצר שבירה כפולה של אור העובר דרכו, כך שעצמים בהם צופים דרך פיסת קלציט שקופה נראים כאילו כל חלקיהם מוכפלים – תופעה שתוארה לראשונה על ידי רסמוס ברתולין. תופעת השבירה הכפולה מאפשרת להשתמש בגביש זה (בנוסף למספר מועט של גבישים אחרים) כמקטב.

"פצלת איסלנדית" הינה סוג מיוחד (הנחשב מרהיב ביופיו) של קלציט שקוף. מקורו באיסלנד, ונעשים בו שימושים אופטיים. "פצלת שן הכלב" הינו שם לסוגים של גבישי הקלציט בהם בולט המבנה הרומבוהדרלי .

תמונות[]

קישורים חיצוניים[]

Advertisement