Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

קו התלים הישראלי הוא כינוי לרצף של הרי געש כבויים ברמת הגולן, החל מהר רם בצפון ועד תל סאקי בדרום. גובהם של הרי הגעש נע בין 594 מ' מעל פני הים (תל סאקי) לבין 1,226 מ' מעל פני הים (הר ורדה), והם מתבלטים על פני הרמה השטוחה. מעבר לגבול עם סוריה, ובמקביל לקו התלים הישראלי, משתרע רצף דומה של הרי געש, המכונה "קו התלים הסורי".

אף שלמילה תל משמעות אחרת, ואף שפרטנית מכונים רוב הרי הגעש בקו "הרים", השם "קו התלים" הוא השם שהשתרש בנוגע לרצועת הרי הגעש.

לקו התלים משמעות אסטרטגית, שכן הוא מהווה מחסום טבעי המקשה על מעבר כוחות צבא גדולים לאורך צפון ומרכז רמת הגולן, ובמקביל חולש על רמת הגולן הסורית. התלים נוצרו כתוצאה מלבה שפרצה מסדקי משנה שבאו בעקבות השבר הסורי אפריקני.

קו התלים הישראלי[]

הר רםהר כרמיםהר ורדההר אודםהר חרמוניתהר בראוןרכס הבוסטרהר בנטלהר אביטלרכס בשנית (הר בני רסן והר חוזק) • הר שיפוןהר יוסיפוןהר פרסגבעת אורחהתל סאקי

Advertisement