Family Wiki
Advertisement
Downlo..

אדמות פרטיות פלסטיניות בקדומים

המקור

"עדות" תושב קדום[]

20100630 Kedumim Silan Dallal witness abd a Latif Obeid

עבד א-לטיף עובייד, על רקע חממות ההתנחלות קדומים שהוקמו על אדמותיו הגזולות. צילום: יסילאן דלאל, בצלם, 30.6.10.

עדות: ישראל מפקיעה קרקעות ומקשה על חקלאים להגיע לאדמותיהם, סמוך להתנחלות קדומים עבד א-לטיף עובייד, חקלאי

יש לי כמה חלקות אדמה שנמצאות בתוך ההתנחלות קדומים, שהוקמה על הקרקעות של תושבי כפר קדום. מאז שנת 1984 אנחנו סובלים מההתרחבות של ההתנחלות ומהחרמה של האדמות שלנו.

אחת מהחלקות שלי נמצאת בבור אבו אל-ח'רוב, מדרום מערב להתנחלות קדומים. השטח שלה הוא 51 דונמים, והיו בה מטעי זית מניבי פרי. בשנת 1984 לקחו לי בערך ארבעים דונמים מהשטח, והמתנחלים הקימו עליהם חממות לגידול ירקות. בחלקים אחרים מהשטח שלי המתנחלים זורקים פסולת בנייה ואשפה. לפני שלקחו לי את הקרקע, הייתי מפיק מהמטעים שלי בערך שמונים פחי שמן בשנה טובה. מהשטח שנשאר לי, יכולתי להפיק בעונת מסיק טובה רק בין שבעה לשמונה פחי שמן.

המתנחלים מטרידים ומפחידים אותנו כדי שלא נגיע לקרקע שלנו ולא נטפל בה. בשנת 2007 למשל בסוף יום עבודה של מסיק המתנחלים לקחו חמישה שקי זיתים שמסקנו ופיזרו את הזיתים בין האבנים, כדי שלא נוכל לאסוף אותם. בשנת 2008 המתנחלים שרפו פסולת שזרקו על הקרקע שלי והאש התפשטה וכל העצים נפגעו. בינתיים, עד שהעצים יתאוששו, אין תנובה מהשטח הזה.

יש לי עוד אדמות, בשטח של 35 דונמים, שנמצאות מזרחית לכפר קדום וליד הבתים של ההתנחלות באזור שנקרא חראייק סעדה. מהאדמות האלה החרימו לי בערך עשרה דונמים, והפכו אותם לפארק, לאורך הבתים שבהתנחלות מכיוון מערב.



יש לי עוד שלושה שטחים. שניים ליד הבתים של ההתנחלות בחלק הצפון-מזרחי של הכפר, לכיוון ג'בל מוחמד, שטח של 18 דונמים בחראייק ח'ליפה ושטח של 18 דונמים באזור בית בזין ממזרח לכפר. השטח השלישי, של 87 דונמים, נמצא בוואדי קרידיש סביב לכביש 60, שמחבר בין צומת סרה ודרך טול כרם, במרחק של קילומטר מהבתים של ההתנחלות, וליד המתקן לטיהור השפכים של ההתנחלות קדומים צפון.

כבר עשר שנים שאנחנו לא יכולים להגיע אל הקרקעות שלנו בלי לתאם עם הקישור הישראלי. התאום כרוך בהמתנה ובטרחה. הם מאפשרים לנו להגיע עם תיאום פעמיים בשנה, בעונת החריש ובעונת המסיק, בממוצע לשלושה ימים בכל פעם. זה לא מספיק למסיק או כדי לחרוש את כל הקרקע ולסלק את העשבים היבשים. אם אני מגיע לקרקע שלי בלי תיאום, המתנחלים מודיעים לצבא והחיילים מגיעים ומגרשים אותנו מהאדמות שלנו בתואנה שאין תיאום עם הקישור הישראלי.

זה סבל מתמשך משנת 1984 ועד היום. כל ההשתלטות על האדמות, התוקפנות של אנשי ההתנחלות והדרישה לתיאום, נועדו להרחיב את ההתנחלות קדומים שכבר יושבת על שטח נרחב ולכרסם בעוד שטחים נוספים שלנו. מכריחים אותנו להזניח את האדמות כדי שיהיה קל יותר לספח אותן להתנחלות.

עבד א-לטיף מוחמד עבדאללה עובייד, בן 63, נשוי ואב לתשעה, הוא חקלאי תושב כפר קדום שבמחוז קלקיליה. את עדותו גבה עבד אל-כרים סעדי ב-21.6.10 בכפר קדום

Advertisement