Family Wiki
Advertisement

המערה - צילום מהסירטון

מערת_עותניאל_בן_קנז_עם_נועם_ארנון

מערת עותניאל בן קנז עם נועם ארנון

מערת עותניאל בן קנז עם נועם ארנון


מתוך אתר יהודי חברון

קבר עתניאל בן קנז נמצא כ-200 מטר ממערב ל"בית הדסה", במדרונה של גבעה סלעית, מצויה מערה המיוחסת למקום קבורתו של ראשון שופטי ישראל - עתניאל בן קנז, אחי כלב הצעיר. עתניאל בן קנז היה אחד האישים הדגולים בתולדות ישראל.

חז"ל מפליגים במעלותיו ומספרים כי לאחר פטירת משה רבינו היה זה עתניאל שבכוח לימודו הצליח להחזיר הלכות רבות שנשתכחו. בספר דברי הימים מופיע עתניאל בן קנז בכינוי - יעבץ.

תולדות המקום[]

המקור:קבר_עתניאל_בן_קנז קישור לויקיפדיה


קבר עתניאל בן קנז הוא מבנה הנמצא בחברון סמוך לכיכר השוטר וקומתו הראשונה היא במערת קבורה חצובה ובה עשרה כוכים. מסורת יהודית מימי הביניים מצביעה על המקום כקברו של עתניאל בן קנז. על פי המסורת המוסלמית מיוחס הקבר ל"א-נבי חברון" מייסד העיר.

בתנ"ך אין התיחסות מפורשת למקום קברו של עתניאל בן קנז, אולם הוא היה חתנו של כלב בן יפונה, שקיבל את העיר חברון לנחלה ‏‏[1] וייתכן שנקבר בנחלתו בחברון.

מתחם הקבר נקנה על ידי יהודים במאה ה-19[2], אך נעזב לאחר מאורעות תרפ"ט כשהיהודים עזבו את חברון. לאחר מלחמת ששת הימים עבר האזור לשליטת ישראל, שאפשרה כניסה חופשית הן לישראלים והן לפלסטינים.

המצב היום[]

בהסכם חברון נמסר האזור לשליטת הרשות הפלסטינית, שמנעה כניסת אזרחים ישראלים לקבר. מאז מבצע חומת מגן צה"ל שולט למעשה בשטח, ומתאפשרת כניסת יהודים וישראלים מספר פעמים בודדות בשנה, באבטחת צה"ל, בין השאר בתשעה באב.

בימינו בנוי עליה בנין בעל שתי קומות ובו גרה משפחה ערבית, שלה שייכת גם המערה. במערה חצובים תשעה כוכים, וביניהם קברו של עתניאל בן קנז.
חברון מאז ולתמיד[]

ההתחלה פרשת חיי שרה מערת המכפלה חברון החפירות הארכאולוגיות בתל חברון תולדות היישוב היהודי בחברון אלוני ממרא אשל אברהם
היישוב היהודי - היום חידוש היישוב היהודי בחברון קרית ארבע בית הדסה אדמות ישי בית הכנסת על שם אברהם אבינו צוואת נרצחי חברון - אלקים העצני יחס הממשל ליישוב היהודי
חינוך תורני ישיבת שבי חברון ישיבת ניר קרית ארבע בית המדרש נתיבות דרור ישיבה לצעירים מעלה חבר מדרשת שירת חברון תלמוד תורה "קנין תורה" מוזיאון הישוב היהודי בחברון
קברי צדיקים קברי ישי ורות קבר אבנר בן נר קבר עתניאל בן קנז בית הקברות העתיק של חברון רבי חיים חזקיה מדיני בעל שדה חמד
רבני חברון: בעבר: הרב מלכיאל אשכנזי הרב שלמה עדני החיד"א הרבנים לבית משפחת בג'איו הרב אליהו מני רבי חיים חזקיהו מדיני הרב יהודה ביבאס
בהווה: הרב דב ליאור הרב משה לוינגר הרב אליעזר ולדמן הרב משה בלייכר הרב שלמה רענן הי"ד פרופ' בן-ציון טבגר
מאחזים בית השלום בית הכנסת חזון דוד מצפה שלהבת בית שפירא חוות פדרמן מאחז הגיבורים
שלושת המקומות המקודשים בארץ ישראל

מפת חברון[]

מפת חברון

אתר היישוב היהודי בחברון - כולל מידע מלא על חברון העברית

  1. ספר יהושע (פרק ט"ו פסוקים י"ג-י"ז)‏
  2. קבר עתניאל בן קנז, אתר ישיבת שבי חברון
Advertisement