Family Wiki
Advertisement

קבר אסתר המלכה בגליל נמצא ליד ברעם - בין הכניסה לקיבוץ לבין הגן הלאומי בירידה לנחל דישון.

זאב וילנאי כתב כי המסורת העממית מראה את קברה של אסתר המלכה, בקרבת קברי צדיקים אחרים, בהרי צפת. עולי הרגל היהודיים מימי הביניים הזכירו קבר זה. בינהם הנוסע רבי מנחם החברוני מתאר את נדודיו בגליל בשנת ד' התקע"ה (1215):"ומשם הלכתי לארץ ערב (דהיינו שיש שם רק ערבים) וראיתי סלע אחד ובתוך הסלע קבר אסתר המלכה, אשר ציותה בחייה לכורש בנה להעלותה שם". גם אחד מתלמידיו של הרמב"ן שבא לארץ בשנת ה' ל"ב (1272) מספר על כפר ברעם וקבריו הקדושים:"קרוב משם קבר אסתר המלכה, פי המערה למעלה, ואכן גדולה על קבר אסתר המלכה" יום טוב לוינסקי - מועדים:פורים הוצאת דביר תשי"ט

בשנת 1537 מתואר על-ידי אלמוני, כי במקום היה קברה של אסתר המלכה כפי שהובא בספר :יחוס אבות ונביאים:"ושם קבורת אסתר המלכה ע"ה, ובכל שושן פורים הןכלים ושותים ושמחים...וזו צורת ציון אסתר הלכה ע"ה ועליו אבן אחת, עשויה ככובעים שנוהגים הנשים במדינה הזאת"

תמונות[]

Advertisement