Family Wiki
Advertisement

נעלייה לקבר צילם:דניאל ונטורה

נעלייה לקבר צילם:דניאל ונטורה

מתפללים בלילה על קבר איתמר - המקור:ויקיפדיה צילם:בית השלום

הקבר לאחר ניתוצו בידי פורעים צילם:יהודה ליבמן

קבר איתמר בן אהרון הכהן מזוהה לפי מצבה גדולה המצויה בגבעת פנחס בקצה הכפר הערבי ע עוורתא. בנוסף לאיתמר הכהן יש בכפר מצבות המיוחסות לאלעזר הכהן, פנחס הכהן ושבעים הזקנים.

ליד גבעת פנחס נמצא היישוב איתמר, שנקרא על שם שמו‏ ‏‏[1].

נהוג לפקוד את הקבר ביום ההילולה שחל בא' באב. ארגון העלייה בוצע בשנת תשס"ט על-ידי המועצה הדתית שומרון והועד למען המקומות הקדושים. כוחות צבא רבים מאבטחים את עולי הרגל, עקב היות הכפר עויין ליהודים..

זיהוי הקבר[]

העדות הראשונה על מיקום הקבר היא מלפני אלף שנה והיא של רבי יעקב (תלמיד רבי יחיאל מפריז) שכתב: "וכפר עוורתא לשמאל העולה לירושלים, ושם קברו של איתמר הכהן והוא מקום נאה מאוד" ‏‏[2]

רבי אשתורי הפרחי כתב בספרו כפתור ופרח כי הגיע לעוורתא, אשר שם אלעזר ואיתמר ופינחס ושבעים הזקנים.[3]

אברהם משה לונץ כתב בשנת 1891 במדריך למטייל מורה דרך בארץ ישראל וסוריה את הדברים הבאים על הקבר:"הכפר עוורתא היא גבעת פינחס ובו יראו כיום קברי אלעזר הכהן ופינחס בנו. על ההר ממולו קבר איתמר.

ראו גם[]


קישורים חיצוניים[]

לקריאה נוספת[]

  • קברי צדיקים באקץ ישראל בהוצאת כרטא - בערך "קבר אלעזר בן אהרון הכהן"
  • קדמונינו - בערך "קבר אלעזר בן אהרון הכהן"

הערות שוליים[]

  1. גבעת פנחס באתר חלקת השדה
  2. [1]
  3. המקור: ספר כפתור ופרח, פרק י"א: גבולות הארץ, בהוצאת המכון ללימודי מצוות הארץ ע"ש הב"ר חיים קהן ז"ל, שעל ידי בית המדרש להלכה בהתיישבות, ירושלים, תשנ"ז, עמוד קי"ד.

קברי צדיקים בשומרון[]

קבר יוסףגבעת פנחס - מכלול הקברים קבר איתמר בן אהרון הכהן בגבעת פנחסקבר יהושע בן נוןקבר כלב בן יפונה

Advertisement