Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

מערת שם וערב שיקופית מהרצאתו של יוסי סטפנסקי, היישוב היהודי בגליל במאה ה-16 – העדות הארכיאולוגית

חשיבות המערה במסורת היהודית - דר' חגי עמיצור

בהרצאה על :"כיצד השפיע ביברס על כתיבת ה"שולחן ערוך" ועל המקובלים " בכנס היישוב היהודי בגליל במאה ה-16 – העדות הארכיאולוגית]]

Advertisement