Family Wiki
Advertisement

ערים מדברות I צפונות בגבעות מודיעין מאת: ד"ר אלי הדד, ארכיאולוג חופר חוקר ברשות העתיקות

ערים_מדברות_I_צפונות_בגבעות_מודיעין

ערים מדברות I צפונות בגבעות מודיעין

צפונות בגבעות מודיעין ד"ר אלי הדד, ארכיאולוג חופר חוקר ברשות העתיקות

בהרצאה ד"ר אלי הדד יספר אודות גילוי אקראי של מערה מתקופת הברונזה התיכונה במעבה גבעת תיתורה, על ידי בני נוער ממכבים רעות לפני כ-20 שנה לערך. עוד יספר באריכות על שרידי "מודיתה" הביזנטית שנחשפו במהלך השנים האחרונות בחפירות ארכיאולוגיות מטעם רשות העתיקות על הגבעות מצפון לגבעת שר. השרידים הביזנטיים כוללים מנזר מרשים, שני בתי חווה ומבנה ציבור מהתקופה הביזנטית (מאות 7-5 לסה"נ). יתכן שהמידע מהחפירות מספק פתרון לתעלומה בת יותר מ-100 שנה במחקר הגאוגרפי-היסטורי, בדבר מיקומו של האתר "אל-אביאר" (El Eb`iar), בסיפוריו של הארכיאולוג הצרפתי הנודע שארל קלרמון גנו.

מודיעין - מבט אוירי[]

כל מגדל מסמל גבעה

אתרי האזור במפת PEF[]

מפת סקר מודיעין.png

אל בורג[]

אל בורג מודיעין.png

תולדות ההתיישבות הקדומה בגבעת התיתורה[]

מאת:אברהם טנדלר ואלדד גרינפלד, רשות העתיקות

תולדות_ההתיישבות_הקדומה_בגבעת_התיתורה_(אברהם_טנדלר_ואלדד_גרינפלד,_רשות_העתיקות)

תולדות ההתיישבות הקדומה בגבעת התיתורה (אברהם טנדלר ואלדד גרינפלד, רשות העתיקות)

Advertisement