Family Wiki
Advertisement

The rabbis tour the synagogue, which now houses a Palestinian family. (The Daily Star/Mohammed Zaatari) המקור

ירחון סגולה הביא את סיפורו של ספר תורה מצידון בגיליון לחודש סיון תשע"ב. איתמר ברנר כתב כי חיילי הצנחנים שלחמו בצידון במבצע שלום הגליל מצאו ספר תורה עתיק בקסבה של העיר, היכן שהיה, בימים עברו, הרובע היהודי. הספר הובא ארצה ונמצא היום במושב בני-דרום.

המוביל לספר התורה

יהודי, תושב צידון, יצחק הלוי, הוביל את הצנחנים לרובע היהודי ושם נמצא הספר מוסתר באחד הקירות. יצחק הלוי עלה ארצה עם משפחתו וספר התורה נשאר בידי הצנחנים עד הבאתו ארצה.

הרובע היהודי בצידון

זאב חנוך (ז'אבו) ארליך כתב על הרובע היהודי בצידון. גדלו היה כמאה מטר מרובע. לא היה מוקף חומה. ובאחד החצרות היו מוסדות הקהילה.

לקהילה היו בתי כנסת אחדים:

  • בית הכנסת הגדולה.
  • מדרש בית זיתונה.
  • מדרש בית חייט.
  • מדרש מראד הלוי.

לרובע פלשו פליטים ערבים מארץ ישראל ועתה הם יושביו של הרובע.

מעל ההיכל הראשי ב"בית הכנסת הגדולה" יש כתובת "בני בני בית זבל לך מכון לש' עול" ניסוח מקוצר מפסוק מספר מלכים:"בָּנֹה בָנִיתִי בֵּית זְבֻל, לָךְ--מָכוֹן לְשִׁבְתְּךָ, עוֹלָמִים" (א,ח'י"ג). נראה כי בכך רתו ליצור קשר בים בית הכנסת (בנחלת שבט זבולון) לבין בית המקדש.

לפי מסורת הקהילה קברו של זבולון נמצא בדרום הקסבה.

עוד קבר, הנמצא בלבנון, היה בחסות קהילת צידון והוא של אהליאב בן אחיסמך מבוני המקדש. הקבר נמצא 20 ק"מ צפונית ממטולה והתקיימו בן הילולות בין ל"ג בעומר לבין שבועות עם ספר תורה שהובא מצידון.

Advertisement