Family Wiki
Advertisement

"צידה לדרך" הוא ירחון אינטרנטי לידיעת הארץ שיצא אי"ה בקביעות בסמוך לכל ראש חודש עברי. המעוניינים לקבלו מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה. בשנים האחרונות אנחנו עדים לעניין ציבורי גובר והולך בטיולים ובלימודי ארץ ישראל על כל מרכיביהם ומנגד חסר כלי רציני ועם זאת עממי ואינטראקטיבי שיספק את צימאון הידע והדעת.על צורך זה יבקש לענות "צידה לדרך".


צידה לדרך יעסוק בכל הנושאים של טיולים חקר וידיעת הארץ: היסטוריה, ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה וגיאולוגיה של א"י, חידושי מחקר וחידושים מהשטח, תמונות וסיפורי דרך. כמו כן נשתדל להביא מחקרים מעניינים בסגנון נגיש לקוראינו, ובעיקר ניתן במה נרחבת לאנשי השטח. בגיליון הראשון אנחנו מגישים לכם תשעה מאמרים משובחים של חוקרי א"י, אקדמאים ושאינם אקדמאים, מדריכים, מרצים ומורים, שכל אחד מהם מאתר בנבכי קורותיה של הארץ הזו את הסיפור שהיא רוצה למסור לדורנו. חפשו הפתעות נוספות... מי שמעוניין לשלוח חומרים לגיליון הבא מוזמן לשלוח לדואר האלקטרוני שלנו: ladereh@gmail.com.עורכים: אלה קובלנץ, וגלעד פולק.


אתר הבטאון

אשת לוט[]

MountSodom061607

"אשת לוט" צילם:Wilson44691 בשנת 2007

אחד המאמרים עוסק ב"נציב המלח" בשולי בקעת ים המלח המכונה "אשת לוט". פרופ' עמוס פרומקין סבור כי נציב המלח נוצר בתקופת מהפכת סדום ועמורה וזאת על סמך מימצאים גאולוגיים. וכך הוא כתב: "אני מציע הסבר לקיומו של עמוד המלח הבלתי רגיל שנראה בגובה הר סדום ליד החוף הדרומי של ים המלח.ההסבר המקובל להיוצרות עמוד מלח זה במאמרים מדעיים הוא המסה באמצעות מי גשם. במשך מאות שנים סברו שהעמוד נוצר ע"י שטיפת מי גשם שהותירה את המלח. ההסבר האמיתי הוא מורכב יותר. מחקר עדכני* הראה שכוחות גאולוגיים מורכבים אחרים פעלו כאן. יתרה מכן אנחנו יכולים לתארך כעת את עמוד המלח בקירוב לגיל 4000 שנה או לחלופין ל-2000 לפני הספירה הנוצרית. מלבד זאת ההבט המרתק של ההיווצרות הזו הוא שהעמוד הופיע די בפתאומיות בערך בזמן המיוחס למהפכת סדום ועמורה.

לקריאת המאמר כולו הקש בקישור לעיל.

Advertisement