Family Wiki
Advertisement

עמותת "צהר" הוקמה על ידי קבוצת רבנים מהציונות הדתית במגמה להיות שותפים בעיצוב דמותה היהודית של מדינת ישראל, מתוך הידברות וחיפוש אחר מרכיבי זהות משותפים .

עמותת רבני צהר פועלת במספר מישורים על מנת להשיג את המטרות הללו. המיזם הראשוני והותיק ביותר של העמותה הוא מיזם הנישואין במסגרתו נישאים מידי שנה יותר מ-3000 זוגות ע"י רבני צהר ללא קבלת תמורה בטקס יהודי- אורתודוכסי שהוא גם משמעותי ובעל אמירה אישית של בני הזוג.

הארגון שואף להשפיע על השיח הציבורי בישראל והרבנים החברים בו נוהגים להתבטא בסוגיות הבוערות הנמצאות על סדר היום הציבורי של המדינה ושל העם היהודי בכלל.אחת לשלושה חדשים מוציאה צהר את ביטאון הארגון אשר מהווה במה לשיח הציבורי הציוני דתי במדינת ישראל. במשך הזמן התבלט הביטאון ברמת הכותבים ובתוכן המאמרים, וכיום כותבות בו דמויות רבניות בולטות בקרב הציבור הציוני דתי.

על הכנס[]

המקור:חדשות מחלקה ראשונה

הרב אריאל ורבני צהר החליטו כי כנס הקיץ, שעורך (יום ב', 24.7.06) ארגון רבני צהר השנה יוקדש לשאלה האם "סופרים אותנו?", שתמצה את התחושות הרווחות בציונות הדתית. שאלת השאלות נוגעת באשר לרלוונטיות שיש למגדר זה ולהשפעתו על החברה הישראלית בכלל כמעצב תודעה לאומית.

במושב הראשון של כנס "צהר", יתעמקו בשאלה הסוציולוג פרופ' עוז אלמוג, והעיתונאים רינו צרור ועמית סגל. הם ידונו בשאלת הרלוונטיות של הציבור הדתי-לאומי במאבקים לאומיים ובסיבות לשינוי שחל במעמדו לאחר ההינתקות. במושב המסכם של הכנס תידון דרכה של הציונות הדתית להתמודדות עם המציאות המשתנה והדרך להיאבק על מיקומה בציבוריות הישראלית.

במושב הסיכום של הכנס יקחו חלק הרבנים יעקב מידן, אליקים לבנון, יהושע שפירא ויו"ר הנהלת "צהר" - הרב רפי פויירשטיין. הם יציגו גישות ודרכים שונות להשפעה על דמותה היהודית של המדינה והחברה בישראל, מנקודת מבטם האישית ומתוך גישה של דיאלוג בין-תרבותי ומניעת אלימות.

ראו גם[]

קישורים חיצוניים[]

Advertisement