Family Wiki
Advertisement

צבא הגנה לישראל, בראשי-תיבות "צ.ה.ל" הוא הצבא של מדינת ישראל . הוא נוסד במהלך מלחמת העצמאות. הצבא נטל חלק במלחמות ההגנה על מדינת ישראל. לאחריה היו המלחמות הבאות:

  • מלחמת ששת הימים באייר ה'תשכ"ח (יוני 1967 למניינם) שבעקבותיה התרחב מאוד השטח שבשליטת מדינת ישראל .
  • "מלחמת ההתשה" בשנים ה'תשכ"ט-ה'תשל"א (1969-1970 למניינם) במטרה לאלץ את צה"ל לפנות את חצי האי סיני.
  • מלחמת יום הכיפורים בתשרי ה'תשל"ג (אוקטובר 1973 למניינם) שבה ניסו, ללא הצלחה, מצרים וסוריה להחזיר לעצמן חלק מהשטחים שאיבדו במלחמת ששת הימים
  • "מלחמת שלום הגליל" בשנת ה'תשמ"ב (1982 למניינם) שמטרתה הייתה לגרש את ארגוני הטרור מלבנון.
  • "מלחמת לבנון השנייה" קיץ ה'תשס"ו (2006 למניינם) שהיה מבצע צבאי מורחב כנגד לבנון.

חוק יסוד צ.ה.ל[]

חוק יסוד: הצבא' קובע את כפיפותו של הצבא ומפקדו לממשלת ישראל. לפי חוק היסוד: "אין להקים או לקיים כוח מזוין מחוץ לצבא-הגנה לישראל אלא על פי חוק".


חוק שירות הבטחון[]

חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 הוא החוק המסדיר את ההוראות בדבר גיוס לצה"ל. באופן פורמלי, מסמיך החוק לקרוא לשירות סדיר גברים מגיל 18 עד גיל 29 ונשים מגיל 18 עד 26, וכן רופאים ורופאי שיניים מגיל 30 עד 38 ורופאות ורופאות שיניים מגיל 27 עד 38. בפועל, רוב המתגייסים הם בגילאי 19-18. מתוך הערך בויקיפדיה העברית המרחיב בנושא זה.]

Advertisement