Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

קקטוסים במשתלת מאירה בקדומים

גן_הקקטוסים

גן הקקטוסים

גן הקקטוסים בחולון

הצבריים (או קקטוּסייםCactaceae) היא המשפחה הנפוצה והחשובה ביותר של צמחי המדבר באמריקה. קיימים מעל 2000 מינים של קקטוסים המסווגים כמינים רבים.

הקקטוסים הם משפחה בוטנית של צמחים שהתפתחה בעולם החדש (יבשת אמריקה) אחר פירוק יבשת העל גונדוונה, ולפני כ-40 מיליון שנה. משפחת הקקטוסים היא משפחה של צמחים סוקולנטים (כל הקקטוסים הם סוקולנטים אך לא כל הסוקולנטים הם קקטוסים) שהתפתחה במקורה בסביבה מדברית או מדברית למחצה, ולקקטוסים יכולות שונות להתמודדות עם תנאי אקלים קשים. רוב הקקטוסים נושאים קוצים שהם למעשה עלים שעברו הסתגלות אבולוציונית לתנאי עקה של מחסור במים. הסתגלות אבולוציונית נוספת היא פיתוח תאים פוטוסינתטיים בענפים (או בגבעולים) ובכך צימצום שטח הפנים של הצמח (ויתור על העלים) תוך שמירה על היכולות היצרניות החיוניות לקיום כל צמח. רוב הקקטוסים הם בעלי היכולת לקיים פוטוסינתזת C.A.M. פוטוסינתזת C.A.M. מאפשרת לקקטוס לאגור פחמן דו-חמצני במשך הלילה כחומצה אורגנית, ובכך לבצע במהלך היום פוטוסינתזה (קשירת פחמנים במימן ויצירת סוכרים) תוך שהפיוניות שלהם סגורות ובכך לצמצם את איבוד המים הכרוך בתהליך. אחד המאפיינים המובהקים של המשפחה הוא קיומם של 'אראולים' [1](Areoles). האראולים הם מעין גבעולים מנוונים המקשרים בין הענפים (גוף הקקטוס, הירוק) והעלים או הקוצים. כל הקוצים והעלים יוצאים מן האראולים. האראולים נראים כבליטות קשיחות או כצלקות עגולות או אליפטיות הסדורות בטורים או במבנה גאומטרי כלשהו על ה'ענפים'.

לקוצי הקקטוס מספר ישומים, ביניהם הגנה מאוכלי עשב ומזיקים גדולים, הסוואה, הפצת המין, יצירת מיקרואקלים מוצל ולח סביב הצמח ועיבוי טל המטפטף אל סביבת שורשי הצמח.

משפחת הקקטוסים התפתחה ב'עולם החדש' ופרט למין בודד, שכנראה שהופץ על ידי ציפורים (Rhipsalis), תפוצתה הטבעית של כל מיני המשפחה מוגבלת לאמריקות. ה'צבר' הינו פליט תרבות שהגיע לספרד סמוך לגילויה של אמריקה על ידי קולומבוס וכיום הוא שכיח בבר גם סביב אגן הים התיכון, בדרום אפריקה ובאוסטרליה.

בין הקקטוסים ישנם מספר מינים המכילים מסקלין, אלקלואיד אשר גורם לגירוי קולטני סרוטונין. מינים אלו משולבים בפולקלור, ברפואה ובטקסי פולחן של תרבויות הילידים בעולם החדש.

משפחת הקקטוסים (Cactaceae) מחולקת לארבע תת-משפחות:

  1. Cactoideae - המכילה את רוב מיני הקקטוסים ה'כדוריים' וה'עמודיים'. המשפחה המגוונת ביותר (עציים, שיחיים, מטפסים ואפיפיטיים) הענפים לרוב אינם מקוטעים. ענפים לרוב כדוריים או גליליים. עלים מנוונים או חסרים כליל.
  2. Opunioideae - המכילה את הצבר על סוגיו השונים. ענפים לרוב מקוטעים. נושאי 'Glochids' שהם סוג קוצים עדינים וקצרים כמעט בלתי נראים, כסיבי זכוכית, המהווים מטרד קשה לאדם במגעו עם הצמח.
  3. Maihuenioideae - המכילה שני מינים בלבד, מינים המתאפיינים בתפוצה באזורים גבוהים.שיחיים. תת-משפחה זו אינה מסוגלת לפוטוסינתזת C.A.M.
  4. Perskioideae - המכילה בה את ה Pereskia בלבד. צמחים מעוצים שיחיים ומטפסים, עם מטבוליזם של C.A.M. בענפים ומטבוליזם 'רגיל' (C3) בעלים. נושאים עלים וקוצים יחד. משפחה זו כוללת את המרכיבים הפרימיטיביים ביותר של הקקטוסים והיא כנראה הקרובה ביותר למקורם האבולוציוני.


אוסף הקקטוסים - Cactaceae[]

מהגן הבוטאני של לצ'ה[]

מהגן הבוטני של פיזה[]

קישורים חיצוניים[]

Advertisement