Family Wiki
Advertisement

ההתנחלויות אינן מכשול לשלום - הצבת גדר ההפרדה מימשה את ההפרדה הפיזית בין ישראל לבין הפלסטינים. במציאות החדשה איבדו ההתנחלויות את משמעותן כאמצעי שליטה מרחבית.הניסיון לתלות את האשם במתנחלים ולסמן את ההתנחלויות כמכשול עיקרי לשלום נראה כאליבי, לנוכח המעורבות, בפועל ובמחדל, של כל שדרות החברה הישראלית בהשלטתו ובשגשוגו של המשטר השורר בשטחים הכבושים

600map

המקור:הארץ

כן. לקראת פתרון דו-לאומי של הסכסוך מאת מירון בנבנישתי מירון בנבנישתי במאמר שהתפרסם בעיתון הארץ וקודם לכם בבטאון "מטעם" סבור כי ישראל הפכה למדינה דו-לאומית ואין לזה קשר עם ההתנחלויות.

ההגדרה כ"כיבוש" לא פתרה דבר[]

בתחילת המאמר הוא הזכיר נשכחות : אמנם עברו 42 שנות כיבוש (לכאורה זמני), אך מבחינת האזרחים הישראלים ומכלול האינטרסים שלהם, סיפוח השטחים הוא בגדר עובדה מוגמרת. אם עלה על דעתנו כי הגדרת השטחים כ"כבושים"תעשה את הרושם שמדובר בעובדה זמנית, אשר תסתיים "עם בוא השלום", הרי השימוש במונח "זמניות" הביא לתוצאה ההפוכה: זה היה האמצעי העיקרי לסיפוחם דה-פקטו של השטחים.

נכון כי מלחמת ששת הימים הייתה פעולה צבאית, אשר לא בוצע במטרה לכבוש את יהודה שומרון וכן את הגולן, רצועת עזה וחצי האי סיני (למי שכבר שכח). אבל מאז חידוש הישוב היהודי בגוש עציון בשנת 1968 ובחברון נוספו למרכיב הצבאיגם ההתנחלויות ברחבי יהודה ושומרון מירון בנבנישתי בדעה כי מפעל ההתנחלויות היה לגורם הדומיננטי שרתם את הצבא לצרכיו, והפך את כוחות הביטחון למיליציה בשירות המתנחלים. כאשר סופחו 60% משטחי הכיבוש של 1967 – אלה המכונים אזור C – הרי לדעתו הדבר נגרם עקב מפעל ההתנחלות העצום ואת השקעות הענק בתשתיות המוערכות בעשרות רבות של מיליארדי דולר (יש המעריכים אותן בכמאה מיליארד דולר).

וכך נוצרו מחוזות פלסטינאיים כמעט אוטונומיים (ראו במפה) המופרדים האחד מהשני וכך נוצרה הפרדה בין קהילה חופשית ומשגשגת, הנהנית מרמת חיים שבסיסה הכנסה ממוצעת של 25,000 דולר לנפש לשנה (המתנחלים - כמו שאר תושבי מדינת ישראל) , לבין קהילות נפרדות נשלטות, משוללות יכולת לעצב את עתידה, אשר רמת חייהן אינו עולה על 2,000-1,000 דולר לנפש, לשנה.


גדר ההפרדה בתור הגורם המכריע[]

בהמשך המאמר הוא קובע שהגורם לכך היה הקמת גדר ההפרדה, אשר יצרה את ההפרדה הפיזית בין יהודה ושומרון לבין מדינת ישראל. כאשר הוצג מחדש הקו הירוק ניתן היה לזהות את האחראים, לכאורה, למצב האלים ואת האשמים בכיבוש . ולא היה זה ציבור המתנחלים שלא היה לו כל קשר לגדר ההפרדה ואפילו התנגד לו.

לפני 30 שנה המתנחלים היו גורם מכריע בקביעת עובדות ביהודה ובשומרון (ואפילו ניסו בחצי האי סיני טבחבל קטיף) וזאת בעצם בניית נקודות יישוב בשטחים ואיכלוסן. אי שם בסוף שנות השמונים חצו ההתנחלויות סף קריטי, שמעבר לו הושגה התפתחות דמוגרפית ואורבנית מתמשכת. נוצרה תשתית חוקית ופיסקלית שהביאה לסיפוח השטחים דה-פקטו למדינת ישראל. מאז הפך מספר ההתנחלויות, ואפילו מספר התושבים בהן, לעניין לא רלוונטי להגדרת היחסים בין האוכלוסייה הפלסטנאיית לבין מדינת ישראל.

גדר ההפרדה ושעריה, המחסומים והכבישים הסטריליים ליהודים בלבד, ואלפי הצווים הצבאיים ואכיפתם תפסו את מקומם של היישובים. סיפוחו של שטח C, המקיף כ-60 אחוז משטח הגדה המערבית, אינו נסמך על ההתנחלויות המצויות בו, אלא על משטר האוכף מערכת מסועפת של שליטה ישראלית בכל תחומי החיים והמרחב הפיזי.

ארבעים שנה לאחר הקמת ההתנחלות הראשונה, נהפכה ה"התנחלות", כמו הקיבוץ והמושב, "חומה ומגדל" וייבוש החולה, למוצג במוזיאון הציוני. "הקמת" התנחלויות, כמו "פירוקן", הפכו לעיסוק אנכרוניסטי, כסמל וכמכשיר גיוס בידי הימין והשמאל. ההתנחלויות, ובעיקר אלה השוכנות במרחבים האורבניים של ירושלים ותל אביב, משולבות לגמרי במערכות הישראליות.

הניסיון לתלות את האשם במתנחלים ולסמן את ההתנחלויות כמכשול עיקרי לשלום נראה כאליבי, לנוכח המעורבות, בפועל ובמחדל, של כל שדרות החברה הישראלית בהשלטתו ובשגשוגו של המשטר השורר בשטחים הכבושים.

המקור - הבטאון מטעם

http://www.mitaam.co.il/mit20meiron.htm

המאמר במלואו בעיתון הארץ

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1144160.html המקור - הבטאון מטעם

המאמר במלואו בעיתון הארץ

Advertisement