Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

Amatin parata 2

שני הכפרים: זה מעל זה

פרע'תה (Far'ate) או (Far'ata) הוא כפר ערבי בשומרון, ק"מ אחד צפונית לכפר הערבי אימאתין וצמוד אליו. הכפר שוכן 19 ק"מ דרומית-מערבית לשכם ו-23 ק"מ מזרחית לקלקיליה. בכפר חיים כ-657 תושבים (2006), כולם בני ארבע חמולות מהכפר השכן, אימאתין. לפי סקר ארכאולוגי יישוב קיים מ:תקופת הברזל כמעט ברציפות בכל התקופות עד היום.

פרע'תה מזוהה עם פרעתון המקראית, עיר הולדתו של השופט עבדון בן הלל (ספר שופטים י"ב, י"ג) שבה גם נפטר.

ליד הכפר שוכן קבר המזוהה עם קברו ושל בניהו, מגיבורי דוד המלך (ספר שמואל ב' כ"ג )

בסקר ארכאולוגי שנערך במקום לאחר מלחמת ששת הימים יהודה שומרון וגולן - סקר ארכיאולוגי בשנת תשכ"ח לא נמצאו ממצאים מתקופת המקרא - בדומה לתוצאה ברבים מכפרי הסביבה (להוציא נכפר הערבי א-תיל - מזרחית לפרע'תה.


סקר ארכאולוגי[]

בכפר בוצע סקר ונחשפו בו הממצאים הבאים: קירות עתיקים ובורות. היישוב התקיים בחמש תקופות:תקופת הברזל השנייה, התקופה הרומית, התקופה הביזנטית, התקופה הערבית וההתקופה העות'מאנית

המקור:The West Bank and East Jerusalem Searchable Map

Advertisement