Family Wiki
Advertisement

בשנת 2000 יזם דב פרידברג פרויקט הקמת אתר אינטרנט שירכז את כל דפי הגניזה והמחקרים שנעשו עליה. לצורך כך נתמנתה הנהלה אקדמית בראשות הפרופסורים מנחם בן ששון וחגי בן-שמאי מהאוניברסיטה העברית, ופרופסור ג'יימס דיימונד מאוניברסיטת ווטרלו. לניהול הפרויקט התמנה הפרופסור יעקב שוויקה מאוניברסיטת בר-אילן. ביצוע הפרויקט החל בינואר 2006, ועשוי להמשך עוד כמה שנים עד להשלמתו.

לצורך הפרויקט הוכנה רשימה של רוב דפי הגניזה ומיקומם. עד כה צולמו, על ידי שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, מרבית הדפים שבאוסף בית המדרש לרבנים באמריקה ב[ניו יורק, באוניברסיטת תל אביב, בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים ובספריה למדעים בבודפשט (קטעי הגניזה שבאוסף קאופמן).

האתר עלה לאינטרנט בשנת 2007. איכות הצילומים היא באיכות כה טובה, כשלעתים קל יותר לקרוא את הקטעים באתר מאשר במקור.

מהאתר[]

פרויקט פרידברג לחקר הגניזה הוא פרויקט שאפתני ומקיף שאחת ממטרותיו החשובות היא למחשב את כל עולם כתבי היד של גניזת קהיר – תמונות, זיהויים, קטלוגים, העתקות, צירופים והפניות ביבליוגראפיות. אתר זה מציג את תוצאות עבודתו של הפרויקט כפי שהן זמינות מדי פעם. חוקרי גניזה פעילים או חוקרים בתחום מדעי היהדות (או האסלאם) באופן כללי מוזמנים להירשם לאתר. אילו שאינם מעוניינים להירשם מוזמנים לבקר במערכת ההדגמה ("דמו") של האתר. האתר מפותח ומתוחזק על ידי "גנזים"" ,יחידת המחשוב של פרויקט פרידברג לחקר הגניזה, בראשותו של פרופ' יעקב שויקה.

כתובת האתר

עלון מס' 9 יולי 2011[]

בעלון מס' 9 יולי 2011 פורסמו בין השאר החידושים הבאים:

תמונות סרוקים של שברי הגניזה

  1. ספריית אוניברסיטת קיימברידג' (CUL)
שיתוף הפעולה עם צוות של יחידת המחקר של הגניזה CUL, ראש שלה ד"ר בן ואאותווייט וצלמים שלה, ימשיכו להיות מצוינים. מאז ההודעה האחרונה בינואר 2011, קיבלנו סט נוסף של כ - 62,000 תמונות, מביא את המספר הכולל של תמונות מאוסף CUL הגניזה באתר יותר מ 217,000 תמונות. זה מכסה כשני שלישים מן הגניזה בקיימברידג' אוסף, אנחנו יכולים לצפות ולכן כל אוסף הגניזה CUL להיות באתר שלנו בקיץ 2012.  מעמדם של קופסאות / כרכים שונים של CUL במונחים של דיגיטציה ניתנת בנספח.  יתר על כן, באוסף מוסרי גם בשלבי דיגיטציה על ידי CUL.
#  - הספרייה הבריטית
מלבד 3,200 תמונות של BL כבר באתר שלנו הודיעה כמו ההודעה הקודמת, על 6,600 תמונות נוספות התקבלו מאז, להביא את הסכום הכולל של תמונות BL כמעט 10,000 תמונות. אנו מצפים כי פרויקט הדיגיטציה של אוסף זה להסתיים עד סוף השנה.Listen
Advertisement