Family Wiki
Advertisement
Burstein pesach colection.jpg

הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פועה, נוהג לפרסם מיידי פעם ריכוז של מאמרים לצרכי לימוד. הלקט משמש חומר עזר לשיעורים שהוא נותן במסגרת היחידה להלכה ישומית. האוסף לחג הפסח לשנת תשע"ב הוא אחד מהליקוטים המקיפים של פירסומים.

הוא כולל למעלה ממאה רשימות בשני ספרים. להלן רשימת הנושאים:

Bursteiin pesach 2.jpg
Bursteiin pesach 3.jpg
Bursteiin pesach 4.jpg
Bursteiin pesach 5.jpg
Bursteiin pesach 6.jpg
Advertisement