Family Wiki

בחירת גרסאות להשוואה: יש לבחור את הגרסאות שברצונך להשוות ולאחר מכן להקיש על Enter או ללחוץ על הכפתור שלמטה.
מקרא: (נוכחית) = השוואה עם הגרסה הנוכחית, (קודמת) = השוואה עם הגרסה הקודמת, מ = עריכה משנית.

  • נוכחיתקודמת 23:18, 11 באפריל 2011Daniel ventura Message Wall תרומות 4,303 בתים +4,303 יצירת דף עם התוכן "דעתה של פליאה אלבק על ההתיישבות ביש"ע הביא לבניית יותר ממאה ישובים. להלן עמדת בנושא כי שהוב..."