Family Wiki
Advertisement

דעתה של פליאה אלבק על ההתיישבות ביש"ע הביא לבניית יותר ממאה ישובים. להלן עמדת בנושא כי שהובא בכתבה של אלוף בן בעתון הארץ מיום 4 באפריל 2004 בהתנחלויות יש אלמנט של זמניות, למתנחלים אין זכות קניין על בתיהם - פליאה אלבק, "אם ההתנחלויות", גאה במאה היישובים שקמו על בסיס חוות הדעת שלה. "הם כמו ילדים שלי", היא מצהירה. אבל כבר כשהוקמו ידעה שמעמדם זמני ותוכנית ההתנתקות של שרון אינה מעוררת בעיניה בעיה משפטית. היום היא מוכנה לפינוי התנחלויות, אך רק בהסכם

"כדי לממש את מדיניותו של בגין ולהקים התנחלויות על אדמות המדינה, היה צריך לאתר עוד ועוד קרקעות כאלה. המוצא המשפטי נמצא בחוק העותמני מ-1858, המשמש עד היום בסיס לדיני המקרקעין בישראל, בירדן וברשות הפלשתינית. מכיוון שרוב הקרקעות בגדה לא עברו הסדר ורישום מתועד בטאבו, הבעלות עליהן נקבעה בשיטה המסורתית, שהעניקה חזקה למי שעיבדו את הקרקעות הסמוכות לכפרים ("מירי"). השיטה התאימה למאה ה-19, שבה התפרנסו הכפריים מהשטחים הסמוכים לבתיהם. הקרקעות שמעבר לטבעת המקיפה את הכפר הוגדרו אדמות מדינה ("מואת").

בחוק הטורקי היו כמה הגדרות לקרקע ה"מואת" - המקום שבו לא שומעים צעקת אדם מהבית הקיצוני בכפר, או מרחק של שני קילומטרים וחצי מקצה השטח הבנוי. "זו לא היתה המצאה שלי. הכרתי את החוק העותמני מעבודתי בפרקליטות ולא עשיתי שום דבר חדש, חוץ מלבדוק שזה לא שונה בדין הירדני (לפני מלחמת ששת הימים)", היא אומרת.

התוצאה היתה ששטחים גדולים הוכרזו אדמות המדינה והוקמו עליהם 90% מההתנחלויות בגדה. בהרצאה שנשאה ב-1985 אמרה אלבק שביהודה ושומרון יש כשני מיליוני דונמים של קרקעות מדינה וכחצי מיליון מהם אושרו להתיישבות יהודית. "למרות ששטח זה מהווה רק כעשרה אחוזים מהשטח הכולל של יו"ש, וכרבע מאדמות המדינה באזור זה, למעשה הוא גדול דיו לצורכי ההתיישבות היהודית לתקופה ארוכה", הסבירה.

הגישה הישראלית אינה מקובלת בקהילה הבינלאומית ונדחית על ידי ארגוני זכויות אדם. ארגון "בצלם", שפירסם דו"ח על "גזל הקרקעות" בהקמת ההתנחלויות, ציטט בהרחבה את אלבק והסבריה על אדמות המדינה כדוגמה למנגנון הביורוקרטי-המשפטי שפיתחה ישראל כדי להשתלט על קרקעות הגדה. מתנגדי ההתנחלויות רואים בבנייתן הפרה של אמנת ז'נווה הרביעית, האוסרת העברת אוכלוסייה לשטח כבוש. כל ממשלות ישראל מאז 1967 דחו את הפרשנות הזאת, בנימוק שהמתנחלים עברו לשטחים מרצונם.

אלבק גאה בכך שכל קביעותיה עמדו במבחן ועדות הערר והעתירות לבג"ץ. משקלן אף התחזק לאחר בג"ץ אלון מורה ב-1979, שדחה את טענת המדינה כי קרקעות הכפר רוג'ייב הופקעו מטעמי ביטחון. ראשי המתנחלים יצאו אז לשביתת רעב של 50 יום מול בית ראש הממשלה. לבסוף קיבלו הבטחה להקמת ההתנחלויות על אדמות המדינה, על בסיס התשתית המשפטית שבנתה אלבק.

Advertisement