Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...

תחום פעילותם החשובה - "המדבר המערבי


WATER TANKS pal

כרטיס ברכה לראש השנה ששלח אריה אבישר לידידתו בירושלים - בראשה סמל היחידה של מובילי המים

פלוגת מובילי המים 148, (PAL) WATER TANKS)), הייתה יחידה של חיילים יהודים מארץ ישראל במסגרת ארמיה הבריטית השמינית במלחמת העולם השנייה. היא הוקמה בשנת 1941 במסגרת התנדבות היישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה. הפלוגה התארגנה והתאמנה ליד קהיר שבמצרים.

במדבר המערבי באפריקה[]

בין 18 בנובמבר לבין 30 דצמבר 1941 היא נטלה חלק במבצע קרוסייידר (Operation Crusader) אשר הביא לסיום המוצלח של קרב טוברוק. תפקידה של הפלוגה היה להוביל מים במדבר אל מצבורי האספקה של הצבא הבריטי. במהלך ההובלות של המים הם נקלעו מפעם לפעם לקרבות שהיו באזור. הפלוג מובילי המים הייתה הפלוגה העברית היחידה שהשתתפה במבצע.

בהמשך המלחמה, במחצית הראשונה של שנת 1942, היא ממשיכה לפעול במדבר המערבי. היא הייתה יחידה עברית בודדת ופעלה בתנאי שירות ותעסוקה קשים במיוחד. לאחר שכוחותיהן של מדינות הציר, ב-21 ביוני 1942, הצליחו לכבוש חזרה את טוברוק מבעלות הברית, הפלוגה נסה לכיוון מצרים יחד עם שאר יחידות הצבא הבריטי.

במשך חודשי הקיץ והסתיו של שנת 1942, החלו ההכנות להתקפת הנגד. הפלוגה המשיכה להוביל מים ליחידות השונות שנטלו חלק בקרב אל-עלמיין אשר נמשך מ-23 באוקטובר ועד ה-3 בנובמבר 1942. היא המשיכה במרדף אחרי צבאו של גנרל [[ארווין רומל עד לטריפולי.

באיטליה[]

הפלוגה נטלה חלק ב"מבצע אוואלאנש", נחיתת בעלות הברית בספטמבר 1943 בחוף סלרנו, דרומית לנפולי באיטליה. היא הייתה היחידה העברית הראשונה שהגיעה לאיטליה. באיטליה היא פעלה במסגרת הארמיה החמישית של צבא ארצות הברית. בעקבות מתקפת הקיץ של בעלות הברית ב- 1944 הפלוגה הגיעה לפירנצה ונותרה בה תקופה ממושכת. בפירנצה היא סיפקה מים לאוכלוסייה האזרחית עד ששוקמה מערכת אספקת המים. במתקפה האחרונה של בעלות הברית באיטליה, שהחלה באפריל 1945 , הופעלה הפלוגה בגזרה המרכזית של החזית ופורקה בדצמבר 1945 .

יהדות פירנצה[]

A JEWISH BRIGADE SOLDIER NURSES OF THE JEWISH

הילדים הם ילדי "קבוצת התקוה" תנועת ההילדים והנוער הציונית של בית הספר היהודי והחייל בצילום הוא מהיחידה מובילי המים

לפלוגה היה חלק נכבד בשיקום קהילת יהדות פירנצה. הם החלו בפעולות ההצלה מייד עם שיחרורה של העיר והמשיכו בכך עד אחרי המלחמה.

הם נרתמו לפעולות שיקום יהדות פירנצה בכלל ונעריה ונערותיה בפרט. תחילה הם דאגו תצרכים הגשמיים: קורת גג, ביגוד ומזון. עברו לסיוע באיתור המשפחות והמשיכה בפעולות תרבות. המטרה הייתה לארגן את הנוער במסגרת הכשרות והעלייה לארץ ישראל. ברם, המשימה הראשונית הייתה הקניית השפה העברית והכרת ההווי הארץ ישראלי.

לרשות החיילים עמדו די משאבים. בית ששימש ראש המפלגה הפשיסטית בפירנצה, מול בית הכנסת, היה למרכז ההכשרה החלוץ לצעירים. במבני בית הספר ליד בית הכנסת חודשו הלימודים (ראו תמונה). במקביל, טיפלו חיילי הפלוגה בהוצאת ילדים יהודים ממנזרים בעיר.

גולת הכותרת של הפעילות הפלוגה הייתה ארגון סרטיפיקטים לבאי ההכשרות ובני משפחתם. וכך רובם הגיעו לארץ ישראל בעליית פרינסס קאתלין, ספינה קנדית שעסקה בהובלת גוייסות, עוד לפני תום המלחמה ב25 במרץ 1945. פירנצה המשיכה להיות מרכז לפליטים יהודים, אשר הגיעו אליה מאירופה ששוחררה.

קישורים חיצוניים[]

התנדבות היישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה

Jews Brigade in palestine A 1943
Advertisement