Family Wiki
Advertisement

המקור:פי_החירות קישור לויקיפדיה


פִּי החִירֹת - התחנה השלישית של בני ישראל בדרכם מארץ מצרים לארץ כנען. לפי התורה, המקום נמצא "בין מיגדול ובין הים לפני בעל צפון" - השוו ביציאת מצרים בשמות פרק י"ד פס' ב' מול פרשת מסעי בבמדבר פרק ל"ג פס' ז'. ופירוש השם הוא "בפתח מקום הנקרא חירות" כמו בפסוק "ויסעו מפני החירות" (במדבר פרק ל"ג פס' ח'), כשהמילה "מפני" מתחלפת עם המילה "מלפני".

המקום מזוהה עם תעלת מים שהמצרים חפרו זמן רב לפני יציאת בני-ישראל ממצרים, תעלה זו שימשה בתור גבול ונקראה במצרית "המים המפרידים" - כמו כן, באכדית פירוש המילה "חירת" היא תעלה.

תחנה קודמת:
איתם
נדודי בני ישראל במדבר תחנה הבאה:
מרה
Advertisement