Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

מבנה המועצה בפארק קדומים

פארק תעשייה בראון - שומרון או "פארק תעשיות ע"ש אורי בר און שומרון בע"מ" , נמצא על כביש 60 בין שבי שומרון לבין קדומים. שותפות שלוש רשויות מקומיות: "מועצה אזורית שומרון", מועצה מקומית קדומים ו"מועצה מקומית קרני-שומרון".. גודל הפארק 1,200 דונם. הפארק נמנה על אזורי עדיפות לאומית א'.

המקור:אתר משרד מסחר ותעשיה]

מועצה מקומית קדומים[]

בשטח הפארק מצויים משרדי מועצה מקומית קדומים


קדומים מטע זיתים פארק בר-און[]

קדומים מטע זיתים פארק בר-און נמצא בתחומי פארק תעשייה בראון - שומרון בקדומים. נמצא בו מטע זיתים על שטח של מאות דונם. המטע, הקרוב לשטחים חקלאיים של ערביים, סובל מפעם לפעם מהצתות. האחרונה שבהן הייתה באוקטובר 2011, זמן קצר לפני מסיק הזיתים ויבול של עשרות דונם עלה באש.

מזבלת ענק לאשפה מהשרון מוקמת ליד שכם[]

מהמינהל האזרחי נמסר עוד, כי `מחצבת אבו שושה ביצעה בין 1999-1998 חריגות חציבה דרומה מהשטח המאושר, לשטח המוגדר כאדמות מדינה ויועד להקמת אזור התעשייה בראון. בין 2001-2000 התקבלו במינהל האזרחי בקשות להקמת אתר סילוק פסולת במקום (השטח אליו חרגה המחצבה). ב-2002 החלה חברת ד.ש.א לקדם תוכנית להקמת אתר סילוק פסולת לפסולת יבשה, שמקורה בתחנת המעבר והמיון שמופעלת על ידה. תהליך אישור בניית מטמנה מחייב עבודת גורמים רבים הכוללים בדיקת מעמד הקרקע, השפעות על איכות הסביבה וכו`. לאחר קבלת האישורים הנדרשים, התוכנית נכנסת להליכי הכנה לוועדת התכנון של המנהל האזרחי. התוכנית מלווה על ידי קצין מטה איכות סביבה שמונחה מקצועית וכפוף להוראות המשרד לאיכות הסביבה. חשוב לציין, כי באותה תקופה התייחס המשרד לאיכות הסביבה לפסולת יבשה ולשארית מיון באותו האופן`. בנוגע לבעיית החוקיות של פינוי זבל מישראל לשטחים, נמסר מהמינהל בתגובה: `לא עלה באפשרותנו לספק את התשובות מפאת חוסר זמן`.

http://www.kibush.co.il/show_file.asp?num=1406

Advertisement