Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

מרכז הכפר נשאר ירוק - שם שרידי הכפר הערבי בשית

עשרת הינה מרכז של שישה כפרים , המכונים "יישובי גדרות" : מישר, משגב דב, כפר אביב, כפר מרדכי, שדמה וגן הדרום. בעשרת נמצאים המוסדות המוניציפאליים הנותנים שרותים לישוביה. בישוב 285 בתי אב ועוד 69 משפחות בדיור מוגן. תושביו הם יוצאי איטליה וארגנטינה, גרמניה וצרפת, תימן ורומניה, אוסטרליה, אנגליה, ארצות הברית ודרום אפריקה. וכן ילידי הארץ מירושלים מחיפה וגם מתל-אביב המקור:אתר המקום


תולדות הישוב

היישוב הוקם בשנת 1954 והוא על-שם עשרת הבילויים הראשונים שהתיישבו בגדרה הסמוכה.

במלחמת העצמאות

הכפר הערבי שכן בין קבוצת יבנה לבין המושבה גדרה. היא איפשרה את התחבורה הערבית בין הכפר הערבי "אשדיד" - ליד אשדוד של ימינו לבין הכפר הערבי מסמיה. בב' אייר תש"ח חטיבת גבעתי כבשה את הכפר וערבי האזור נטשו את המקום.

מקור התמונות: ויקישיתוף, צילם: אבישי טייכר 2008

קברו של שת

על הגבעה, בלב עשרת, נמצא קבר שייך. על פי המסורת קבור כאן שת, בנו הצעיר של האדם הראשון. לכן המקום נקרא בערבית "בשית". במקום גם שלט המתאר את הקרבות שהיו במקום במלחמת העצמאות.

"מכירת חיסול של הציונות

על הישוב ועל המראות שבו כתב וצילם מיכאל יעקובסון אדריכל ומשוטט מקומי :סיבוב בעשרת / מכירת חיסול של הנכבה והציונות. בפתיח לרשימתו הוא כתב :"בעצירה על הדרך לקרית גת ציפיתי לראות שריד אחרון מהכפר הפלסטיני בשית שעל חורבותיו הוקם יישוב ישראלי, אך להפתעתי המרובה לצד החורבה הפלסטינית שכנה לה החורבה הציונית" - באתר notes

Advertisement