Family Wiki
Advertisement
100 שנים לבתי כנסת.png

על מאה שנות מחקר של בתי הכנסת העתיקים בגליל ובגולן 2020-1920 שני ערבי עיון במלאת 100 שנה לחפירה העברית הראשונה של נחום סלושץ בבית הכנסת העתיק בחמת טבריה

מבוא[]

בנובמבר 1920, בעת שחלוצי גדוד העבודה עסקו בסלילת כביש טבריה־צמח, נתקלו הסוללים בשרידים עתיקים על תוואי הכביש. אל המקום הוזעק החוקר והארכיאולוג נחום סלושץ שחשף – במה שכונתה החפירה העברית הראשונה – את שרידי בית הכנסת הראשון בחמת טבריה תחת חסותה של החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, שקמה שבע שנים קודם. בשנים שחלפו מאז, עסקו חוקרים רבים במחקר בתי הכנסת ברחבי ארץ ישראל בכלל ובצפון הארץ בפרט. במלאת מאה שנה לחפירה ראשונה זו, חברו יחד החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, מכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית שבמכללת כנרת והמכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד בן־צבי להפקת שני ערבי עיון העוסקים בשאלה "לאן הגענו?" על מאה שנות חקירה של בתי כנסת בגליל ובגולן.

במהלך ההרצאות יציגו חוקרים בולטים מהארץ ומהעולם את תוצאות המחקרים החדשים ביותר בתחום חקר בתי הכנסת, ויובילו את המשתתפים בהרצאות הזום אל נבכי המחקר והממצאים המרשימים, תוך ניסיון להתוות את כיווני המחקר למאה השנים הבאות.

ימים רביעי-חמישי | 10-11.3.2021, כ״ו-כ״ז באדר תשפ״א | 19:00-16:00 | בזום

ערב ראשון[]

בתי_כנסת_עתיקים_בגליל_ובגולן_ערב_ראשון

בתי כנסת עתיקים בגליל ובגולן ערב ראשון

בתי כנסת סביב הכנרת יום רביעי | 10.3.2021, כ״ו באדר תשפ״א | 19:00-16:00

יו״ר: הלל גבע

ברכות פרופ׳ ריכב (בוני) רובין , המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי והאוניברסיטה העברית פרופ׳ רוני רייך, אוניברסיטת חיפה, בשם החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה

הצגת סרטון על חפירות נחום סלושץ בטבריה

בתי הכנסת בחמת טבריה ותרומתם לחקר בתי הכנסת העתיקים פרופ׳ זאב וייס, האוניברסיטה העברית

בתי כנסת מימי בית שני בגליל פרופ׳ מוטי אביעם, המכללה האקדמית כנרת

שולחן האבן מבית הכנסת במגדלא ושולחנות נוספים באתרים סביב הכנרת פרופ׳ רינה טלגם, האוניברסיטה העברית

סיור וירטואלי בבית הכנסת בוואדי חמאם שלמרגלות הארבל פרופ׳ עוזי ליבנר, האוניברסיטה העברית

דברי סיכום פרופ׳ חיים בן־דוד

ערב שני[]


בתי_כנסת_עתיקים_בגליל_ובגולן-_ערב_שני

בתי כנסת עתיקים בגליל ובגולן- ערב שני

חידושי המחקר בבתי הכנסת מהתקופות הרומית והביזנטית יום חמישי | 11.3.2021, כ״ז באדר תשפ״א | 19:00-16:00

יו״ר: ד״ר יעקב אשכנזי

בית הכנסת בחוקוק פרופ׳ ג׳ודי מגנס, אוניברסיטת צפון קרוליינה, צ׳אפל היל

בתי כנסת רומיים בגולן: הצעה חדשה פרופ׳ חיים בן־דוד, המכללה האקדמית כנרת

בתי הכנסת הרומיים הקדומים בגליל: ארבל, כפר נחום, כורזין, גוש חלב ומרות ד״ר בני ארובס, האוניברסיטה העברית | פרופ' עוזי ליבנר, האוניברסיטה העברית

בית הכנסת בכורסי ערן מאיר

בית הכנסת מהתקופה הרומית במג׳דוליה בגולן ד״ר מיכאל אזבנד, אוניברסיטת חיפה

דברי סיכום פרופ׳ מוטי אביעם

Advertisement