Family Wiki
Advertisement

העלון מכונה:"העלון לכל יהודי בנושאי ארץ ישראל". הוא יוצא לאור על-ידי המטה העולמי להצלת העם והארץ. המדורים עוסקים ברובם באקטואליה, דברי תורה ופרשת השבוע; בשער העלון יש ראיון עם רבנים/אישי ציבור מן הימין; "פינת ההלכה" - הרב יעקב יוסף שליט"א; דברים של הרב דוד מאיר דרוקמן שליט"א רבה של קרית-מוצקין, ועוד. צבע העלון הוא "כתום" - הצבע של נאמני ארץ ישראל. גליון מספר 61 יצא לאור בפרשת בא.


אתר העלון

Advertisement