Family Wiki
Advertisement

מעמק דותן צילם: זאב רוטקוף

עפרית אירופית(Plumbago europaea) בין שיח ממשפחת העפרייים, המתבלט בנוף הקיץ בירקותו הרעננה ובפריחתו . הגביע צינורי ומכוסה בלוטות דביקות מאוד . מין אחר , עופוית הגף , מקובל בנוי . בארץ נפוצים ממשפחה זאת מיני העדעד.

שיח נוי ממינו מוצאו מארץ הכף בדרום אפריקה

עופרית אירופית פורחת במשך כל הקיץ, מיוני עד אוקטובר. צבע הפרחים סגול בהיר עד לילך.

מייק לבנה כתב באתר צמח השדה :"עופרית אירופית גדלה בדגם מפוזר ואקראי בבתי-גידול מופרעים בכל אזורי צפון הארץ ומרכזה, ואף בערבה. תפוצתה העולמית משתרעת בארצות שסביב הים התיכון ובמערב אסיה. עלים המורתחים במים משמשים ברפואה עממית לריפוי פגעים בעור. בסוג 12 מינים, בארץ מין אחד בר ו-2 מינים בגננות. המין עופרית הכף שמוצאו מדרום-אפריקה היה מקובל מאוד בגינות, כי הוא תרם לפריחה צבע נדיר – תכלת – ופריחה עשירה בעונה דלת-פרחים."

Advertisement