Family Wiki
Advertisement

עולם קטן נחשב להעלון הנפוץ ביותר מבין גלוני פרשת השבוע. העלון עומד בתקן של "ירוק עכשיו" - דהיינו אין חובה לגנטז אותו ואפשר למסור את הנייר למיחזור. לשם כך יש על תוכן העיתון לעמוד בתהאים מסויימים (להלן).

על ייחודו[]

מתוך אתר כיפה

בגיליון ה-200 ל"עולם קטן", טענה מערכת העלון כי "קו" התכנים הוא "דתי-לאומי, וזהו". אך הצהרות לחוד ומציאות לחוד. בחודש האחרון עסקו ב"עולם קטן" בשני פרויקטים ענקיים, שאינם קשורים כלל וכלל אל הנעשה במגזר הדתי-לאומי: לפני כחודש הוקדשה הכתבה המרכזית לנושא "ההשתלטות הערבית על נצרת עילית" והשבוע יוני לביא השתדל להדאיג את הקוראים בסיפור "ההשתלטות הבדואית על דרום הארץ". מה למגזר הדתי-לאומי ולכתבות הללו? לא דבר ולא חצי דבר.


ובכל זאת, שני הסיפורים נצבעו אדום ובכותרות מרטיטות. נראה כי "עולם קטן" יצאו במסע הפחדה בכל הקשור לנוכחות ערביי ישראל במדינה: הטרמינולוגיה מגמתית במקרה הטוב וחד-צדדית במקרה הרע. ב"עולם קטן" ניסו לאזן במאמר תגובה של עאטף אבו עג'אג' - בדואי הלומד לתואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית - אך לשווא. 200 המילים שהוקצבו לבדואים, הם לא יותר מעלה תאנה מגוחך.

תקן "ירוק עכשיו"[]

יוזמה של חבורה צעירה הביאה את נושא גניזת גיליונות עלוני השבוע בפני מספר גדול של רבנים ובראשם הרב יעקב אריאל. המטרה הייתה להגיע למצב בו הנייר יהיה ניתן למיחזור - שימוש חוזר - ולא יהי צורך לבניחו בגניזה שהוא בגדר "בל תשחית"

לפי הפסיקה יש שנו קריטריונים המחייבים גניזה:

  1. דף שכתוב בו אחד משמותיו של הקב"ה שאסור למחוק. זאת לפי הרמב"ם:"ושבעה שמות הן--השם הנכתב יוד הא ואו הא והוא השם המפורש, או הנכתב אלף דאל נון יוד, ואל, ואלוה, ואלוהים, ואהיה, ושדיי, וצבאות. כל המוחק אפילו אות אחת משבעה שמות אלו, לוקה." ספר המדע, "הלכות יסודי תורה" (ו,ב')
  2. דף שכתובים בו פסוקים שלמים


עמוד הפתיחה[]

Olam katan

טקסט תיאור

Advertisement