Family Wiki

אזהרה: אינכם מחוברים לחשבון. כתובת ה־IP שלכם תוצג בפומבי אם תבצעו עריכות כלשהן. אם תיכנסו לחשבון או תיצרו חשבון, העריכות שלכם תיוחסנה לשם המשתמש שלכם ותקבלו גם יתרונות אחרים.

ניתן לבטל את העריכה. אנא בדקו את השוואת הגרסאות שלהלן כדי לוודא שזה אכן מה שאתם רוצים לעשות, ולאחר מכן שמרו את השינויים למטה כדי לסיים את ביטול העריכה.

גרסה אחרונה הטקסט שלך
שורה 25: שורה 25:
 
</ref> אלא גם סבירות הפירוש על פי הוראותיו של רבי סעדיה גאון <ref> ר' סעדיה גאון, ספר אמונות ודעות, התחלת המאמר השביעי</ref> והרמב"ם ההולך בעקבותיו: "אנחנו נברח מאוד משינוי סדר בראשית". <ref> רמב"ם,איגרת תחיית המתים, מהדורת רבינוביץ עמ' שעג.</ref> וזאת גם עמדת הרשב"ם: "רשב"ם – בניגוד לרש"י – מפרש על פי דרך ארץ, כלומר על יסוד הניסיון האנושי ומנהג הבריות, בלי להזדקק לתופעות על-טבעיות שלא אומתו על ידי נביאים ולא נאמרו במפורש במקרא".<ref> משה ארנד, שם עמ' 20.</ref>
 
</ref> אלא גם סבירות הפירוש על פי הוראותיו של רבי סעדיה גאון <ref> ר' סעדיה גאון, ספר אמונות ודעות, התחלת המאמר השביעי</ref> והרמב"ם ההולך בעקבותיו: "אנחנו נברח מאוד משינוי סדר בראשית". <ref> רמב"ם,איגרת תחיית המתים, מהדורת רבינוביץ עמ' שעג.</ref> וזאת גם עמדת הרשב"ם: "רשב"ם – בניגוד לרש"י – מפרש על פי דרך ארץ, כלומר על יסוד הניסיון האנושי ומנהג הבריות, בלי להזדקק לתופעות על-טבעיות שלא אומתו על ידי נביאים ולא נאמרו במפורש במקרא".<ref> משה ארנד, שם עמ' 20.</ref>
   
בעיני הפרשנים הקלאסיים, עוג הוא אמנם איש בעל ממדים גדולים מאוד, אבל אין הוא חורג ממש מחוקי הטבע. לפי זה יש לפרש את מה שנאמר בתורה: "עַרְשׂוֹ עֶרֶשׂ בַּרְזֶל הֲלֹה הִוא בְּרַבַּת בְּנֵי עַמּוֹן תֵּשַׁע אַמּוֹת אָרְכָּהּ וְאַרְבַּע אַמּוֹת רָחְבָּהּ בְּאַמַּת אִיש" (ג:יא). הרשב"ם מפרש שערש הוא מיטת תינוק, ועשו אותה מברזל "לפי שכשהיה קטן היה חזק מאד ובהשתטחו היה משבר ערס של עץ". הוא לא היה זקוק לכך כאשר היה מבוגר, שהרי "לאדם גדול יש בו דעת". לפי הרמב"ן, "לא יסבול אותו ערש עצים כשאר בני אדם". ומדוע שמרו את מיטתו? בעל "משך חכמה" מסביר:
+
בעיני הפרשנים הקלאסיים, עוג הוא אמנם איש בעל ממדים גדולים מאוד, אבל אין הוא חורג ממש מחוקי הטבע. לפי זה יש לפרש את מה שנאמר בתורה: "עַרְשׂוֹ עֶרֶשׂ בַּרְזֶל הֲלֹה הִוא בְּרַבַּת בְּנֵי עַמּוֹן תֵּשַׁע אַמּוֹת אָרְכָּהּ וְאַרְבַּע אַמּוֹת רָחְבָּהּ בְּאַמַּת אִיש" (ג:יא). הרשב"ם מפרש שערש הוא מיטת תינוק, ועשו אותה מברזל "לפי שכשהיה קטן היה חזק מאד ובהשתטחו היה משבר ערס של עץ". הוא לא היה זקוק לכך כאשר היה מבוגר, שהרי "לאדם גדול יש בו דעת". לפי הרמב"ן, "לא יסבול אותו ערש עצים כשאר בני אדם". ומדוע שמרו את מיטתו? בעל "משך חכמה" מסביר:
   
 
יתכן מה שנודע הנהוג בימים הקדמונים אצל העובדי אלילים ועובדי האדם בחינא, אשר ייחסו גבורת הגבור לאלה ולכל כליו אשר הראה בם את גבורתו עבדו וישתחוו, כאשר נודע בשיר היוונים. לכן עשו את עוג – אשר האריך ימים והיה מופלג בזקנה וגבורה – לאלה, וגם לערסו הקדישוה ויניחוה בית עצביהם.
 
יתכן מה שנודע הנהוג בימים הקדמונים אצל העובדי אלילים ועובדי האדם בחינא, אשר ייחסו גבורת הגבור לאלה ולכל כליו אשר הראה בם את גבורתו עבדו וישתחוו, כאשר נודע בשיר היוונים. לכן עשו את עוג – אשר האריך ימים והיה מופלג בזקנה וגבורה – לאלה, וגם לערסו הקדישוה ויניחוה בית עצביהם.
שורה 50: שורה 50:
   
   
  +
  +
  +
 
==הערות שוליים==
 
==הערות שוליים==
 
<references />
 
<references />

Please note that all contributions to the Family Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

ביטול עזרה בעריכה (נפתח בחלון חדש)