Family Wiki
Advertisement

סתונית_טוביה_ע_ש_טוביה_קושניר_מנופלי_הל_ה מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

סתונית_טוביה_ע"ש_טוביה_קושניר_מנופלי הל"ה. היא מאחרוני הפרחים הפורחים בסתיו. הצמח נקרא על שם טוביה קושניר, אחד מהבוטנאים המבטיחים בארץ שהיה אחד מנופלי הל"ה במלחמת העצמאות. עוד לפני המלחמה הוא מצא את הצמח והראה אותו לפרופ' נעמי פיינברון ז"ל אשר תיארה אותו כצמח חדש למדע וקראה לו על שמו של טוביה – סתוונית טוביה.

[[סתוונית] זו היא צמח בעל פקעת אליפטית העטופה בקליפות חומות. הפרחים מגיחים ללא עלים, אולם העלים מיד מתפתחים ומלווים את הפרחים. כל צמח מפתח כמה פרחים לבנים (לעיתים נדירות ורדרדים) הנראים כמו זר קטן היושב על הקרקע. תוכלו ליהנות מהם במיוחד בשעות הבוקר או אחר הצהריים כאשר אור השמש חודר דרכם, אז נראים הפרחים כנרות מוארים על פני המדרונות היבשים.

המקור: דר אורי פרגמן-ספיר - 23 דצמבר 2010 הפרח האחרון של הסתיו: סתווניות טוביה - סיכום הכתבה: "סופת גשם עזה לפני פחות משבועיים גרמה למיליוני סתווניות טוביה להגיח מהקרקע ולפרוח באזור מישור אדומים. פריחה מקומית"

Advertisement