Family Wiki
Advertisement

חמישה סרטים מערוץ dicovery מנקודת ראות חיל רפואה


הפלישה לנורמדי[]

thumb|350px|right|World war II D-Day to VE-Day thumb|350px|left

  1. הפלישה לנורמדי ב-6 יוני 1944 - תחילת המפנה : 11 אלף קרבנות ו-27 אלף פצועים

שחרור פאריז ואיטליה[]

thumb|300px|right|שחרור צרפת ואיטליה ההתקדמות האיטית של בעלות הברית הוחשה רק כשנכבשו נמלי צרפת בחוף הצפוני-מערבי. הכוחות התקדמו לעבר פריז כשהם מסתייעים במחתרת הצרפתית. ב-25 באוגוסט נכנעה פריז ולמחרת נכנס שארל דה גול בראש הכוח המנצח. בנוסף תפסו בעלות הברית את נמלי דרום צרפת ופתחו חזית נוספת. הכוחות נפגשו ופנו לעבר גרמניה. משטר וישי מוגר והגרמנים נסוגו מצרפת. בעלות הברית המשיכו לבלגיה ובספטמבר שחררו את בריסל ואנטוורפן. עתה נערכו בעלות הברית להבקיע את "החומה המערבית" ולפלוש לגרמניה עצמה. אולם במהלך שחרור בלגיה ולפני מבצע Market Garden (תפיסת גשרי נהר הריין על ידי כוחות מוצנחים) לא איבטחו את שפך נהר הסכלדה ומשום כך לא נפתח נמל אנטוורפן אלא בחודש דצמבר 1944. יש לזכור כי קווי האספקה של צבאות בעלות הברית נמתחו עדיין מחופי נורמנדי ומערי הנמל בדרום צרפת. (לפי הויקיפדיה העברית)

שחרור פאריז


עם סיום המלחמה[]

thumb|350px|left

שחרור מחנות הריכוז[]

thumb|350px|left|

Advertisement