Family Wiki
Advertisement

על הפיסגה בראש חודש ניסן

סָרְטָבַה או אלכסנדריון[1] הוא מבצר קדום ששכן על כיפת הר גבוה ברכס ההרים בדרום מזרח השומרון, מעל לבקעת הירדן. הדעה המקובלת על רוב החוקרים היא כי המבצר נבנה על ידי אלכסנדר ינאי. סרטבה מוזכרת כתחנה השנייה בשרשרת התחנות, בהן הודלקה משואה להעברת הידיעה על קידוש החודש בימי בית המקדש השני תחנות אלו הוקמו על פסגות הרים בולטות ואפשרו העברת מסר במהירות גבוהה מירושלים לשאר חלקי הארץ ואף ליהודי בבל:

Cquote2.svg ומאין היו משיאין משואות? מהר המשחה לסרטבא (כ-50 ק"מ אווירית), ומסרטבא לגרופינא, ומגרופינא לחוורן, ומחוורן לבית בלתין, ומבית בלתין לא זזו משם - אלא מוליך ומביא ומעלה ומוריד (את המשואה) עד שהיה רואה כל הגולה לפניו כמדורת האש. Cquote1.svg
משנה, מסכת ראש השנה פרק ב', משנה ד


המקור ולקריאת המשך הערך הקש כאן: סרטבה קישור לויקיפדיה


תמונות מעלייה לסרטבה בערב ראש חודש[]

==

סרטבה_-_סאנדי_12_20_2021

סרטבה - סאנדי 12 20 2021

סאנדי גרופ 5-12-2021 ממשואה לסרטבה וחזרה צילם:Bentzy Pertzelan


הערות שוליים[]

  1. לפי מרבית הדעות. לדעה אחרת, ראה, מאיר בן דב, ‏'מסרטבא לגרפינא' – לזיהוי מקומה של סרטבא, השנייה בתחנות קו המשואות מירושלים לבבל, קתדרה 23, אפריל 1982 קובץ PDF
    הערות
    עודד עיר-שי, ‏אף-על-פי-כן סרטבא היא אלכסנדריון, קתדרה 25, ספטמבר 1982, עמ' 171-169 קובץ PDF
Advertisement