Family Wiki
Advertisement

הועתק מהויקיפדיה העברית

סרג'ו דלה-פרגולה (נולד ב-1942) הוא מומחה לדמוגרפיה של הקהילות היהודיות בעולם. הוא חקר במיוחד את הדמוגרפיה של הקהילות היהודיות במערב אירופה, צפון אמריקה, אמריקה הלטינית וישראל. דלה-פרגולה משמש כפרופסור במכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן באוניברסיטה העברית בירושלים, ובעבר הוא שימש כראש המכון. בנוסף, הוא מופקד על הקתדרה ע"ש שלמה ארגוב ליחסי ישראל-תפוצות.

דלה-פרגולה נולד באיטליה ב-1942, עלה לישראל ב-1966, וב-1973 קיבל תואר דוקטור מטעם האוניברסיטה העברית. הוא חקר את ההיסטוריה הדמוגרפית של היהודים, המשפחה היהודית, הגירות היהודים וקליטתם בישראל ובארצות המערב, תחזיות אוכלוסייה בתפוצות, בישראל ובירושלים, וההיבטים הכמותיים של החינוך היהודי. בשנים האחרונות היה בין האחראים על הכנת ההערכה השנתית של מצב העם היהודי מטעם המכון לתכנון מדיניות עם יהודי. בנושאים אלה כתב וערך יותר מ-30 ספרים ומונוגרפיות ולמעלה מ-100 מאמרים.

דלה-פרגולה שימש כיועץ בכיר לנשיא מדינת ישראל, ממשלת ישראל, עיריית ירושלים, ומוסדות וארגונים ישראלים ובינלאומיים רבים. ב-1999 זכה בפרס מרשל סקלאר מטעם האגודה לחקר היהודים במדעי החברה (ASSJ) על תרומתו והישגיו הייחודיים.

Advertisement