Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25

המקורות הם של הרצאה שניתנה בקונגרס ה-16 למדעי היהדות. לצערי איני מצליח לזהות את המקור: שם המרצה וההרצאה. מי שיודע, אנא יוסיף זאת בהערה מטה ואני אכלול זאת בערך.

מהלך האירועים בספר שופטים מורכב משלושה חלקים:

  1. הפזורה הגאוגרפית של שבטי ישראל גורמת לחולשתם - בכל תחום שבט נשארים עמי כנען
  2. מעשה השופטים - כל אחד שונה מהשני - השוני בין שבטים
  3. פסל מיכה ומעשה פלגש בגבעה
מהלך ספר שופטים 1.jpg
מהלך ספר שופטים 2.jpg
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.