Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25

מגילת ישעיהו הראשונה מקומראן

אתר אינטרנט המציג את מגילת ישעיהו השלמה מקומראן, המגילה היחידה שנשמרה (כמעט) בשלמות, מלפני כאלפיים שנה. האתר מעוצב יפה ומציע אפשרות הגדלת הטקסט ו"גלגולו". הסריקה ברזולוציה גבוהה, מה שמאפשר הבחנה בפרטים הקטנים ומעקב אחר טכניקת העבודה של הסופר, כולל תיקונים ומחיקות וכיו"ב.

מוזיאון ישראל - היכל המגילות הגנוזות


קישורים חיצוניים

ישעיהו Pedia.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.