Family Wiki
Advertisement

הערך הועתק מ:ספר_יוסיפון קישור לויקיפדיה

Sefer josefon

הספר בתרגום דוד פלוסר ובהוצאת מוסד ביאליק - מחברו של הספר היה היסטוריון יהודי אשר הצליח למסור בידי הקורא היהודי בן תקופתו, על סמך המקורות הלאטיניים, את תולדות העם היהודי בימי בית שני. כרך ראשון: גוף הספר ופירושו. בכרך זה נכללים נוסח ספר יוסיפון ונספחים שהם סיפורים עצמאיים שהוכנסו לתוך הספר במשך הדורות, וביניהם "מעשה אלכסנדרוס". נסופו בתוך הספר דוגמאות נבחרות אופייניות מתוך הנוסח יוסיפון. נוסח זה מובא בהגהה ביקורתית על-סמך הדפוס הראשון והשני של כתבי-יד. לספר ולרוב הנספחים צורפו פירושים.

יוסיפון הוא שמו של חיבור בעברית הסוקר את ההיסטוריה של עם ישראל בתקופת בית שני עד למרד הגדול. על פי החוקרים, חובר הספר או נערך בשנת 953 לספירה, באחת מערי דרום איטליה, והוא עיבוד של התרגומים הלטיניים של כתבי יוסף בן מתתיהו (המכונה ביוונית: יוסיפוס), המכונים "פסאודו הגספוס" (על-שם אחד מההיסטוריונים הקדומים של הכנסייה, לו יוחס העיבוד), וליקוט של מקורות נוספים. המחבר האנונימי מציין כי הוא מעתיק מחיבוריו של יוסף בן מתתיהו אותו הוא מכנה בשיבוש "יוסף בן-גוריון", ובכתבי היד המאוחרים שובשו דברי המחבר, והחיבור יוחס ל"יוסף בן-גוריון" עצמו, אשר אף זוהה במשך הדורות עם התנא רבי יוסי הכהן.

החיבור היה נפוץ בקרב חכמי אשכנז וצרפת, פרשני המקרא ופרשני התלמוד, ואף בקרב חכמים לא יהודיים, וכבר בימי הביניים הוא תורגם לערבית ולשפת געז. מלבד התרגום לעברית נעשו בעריכת ספר יוסיפון מאמצים להתאים את תיאוריו של יוסף בן מתתיהו לדברי חז"ל.

הרב דוד גנז מסכם את ידיעות בני זמנו (המאה ה-16) על ספר יוסיפון:

"יוסף בן גריון הכהן, ממיוחסי ושועי הכהנים שבירושלים ומשוח מלחמה. הוא חבר את ספרו אחר חורבן הבית ואם מקצת דבריו נראים קצת כסותרין את דברי רז"ל ... תדע מאחר שזה האיש היה גדול בחכמה ובתבונה איש צדיק וישר והוא קודם בזמן מחכמי הגמרא כמה מאות שנה. ראה את כל הנעשה בימיו, על כן אין אנו מחזיקים אותו לסופר בלתי נאמן ומפני זה אנשים חכמים וידועים הלמו יחד סיפוריו וסיפורי חז"ל באופן שאין דבריהם יהיו סותרים זה לזה."
– "צמח דוד", חלק א', סימן תתכ"ט

אחרית גורלם של הסיקריקים במצדה זכתה לתיאור שונה לחלוטין בספר יוסיפון מאשר במלחמת היהודים של יוספוס, והפסאודו הגפסוס של כתביו. מחד, מתאר יוספוס התאבדות המונית של מתבצרי מצדה ומאידך, ספר יוסיפון בוחר לאמץ את המודל הקלאסי-יווני בתארו את אחריתם של נאמני אלעזר בן יאיר כמוות אציל של גיבורים בקרב בשילוב דימויים של פולחני קורבן מרטירולוגיים. הבדל עקרוני נוסף בין שני החיבורים הוא תיאור הקרב האחרון במצדה בספר יוסיפון מתחיל בפסקה: 'ויהי אחר הדברים האלה...', המתכתב עם בראשית כ"ב, סיפור העקדה, הקשר שלא קיים בחבורו של יוספוס. [1].

הר יוסיפון נקרא כך על שם הספר.

לקריאה נוספת[]

  • דוד פלוסר, ספר יוסיפון, מוסד ביאליק, ירושלים, 1978. ובמהדורה מעודכנת בת שני כרכים, כולל הגהה, ניקוד ופירושונים , 2009.

קישורים חיצוניים[]

ספר יוסיפון, ב"אנציקלופדיה יהודית" באתר דעת


הערות שוליים[]

  1. יעל פלדמן, יוספוס או יוסיפון, מוסף תרבות וספרות, הארץ, 16 ביולי 2010
Advertisement