Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

שער ספר הישר במהדורה הראשונה, ונציה שפה (1625)

סֵפֶר הַיָּשָׁר הוא חיבור שלא נודע מי חיברו. ייתכן ונכתב בימי הביניים וייתכן ונכתב בהעת העתיקה (יש המיחסים אותו ליוסף בן-גוריון). הספר מספר את ההיסטוריה של עם ישראל מתקופת האבות ועד תקופת השופטים. רוב הפרקים בספר מקבילים לפרשיות ספר בראשית, ופרקים נוספים עוסקים בתקופות המקבילות לספרים שמות, במדבר, דברים, יהושע ושופטים.

הספר כתוב בלשון מקראית ובסגנון עממי. מבחינת הסוגה הספר שייך לסוגה המכונה מקרא משוכתב. שכן הוא משכתב מחדש את סיפורי המקרא בהרחבות, בקיצורים. מקורות לספר זה שימשו אגדות התלמוד, המדרשים מספר יוסיפון וסיפורי עם ערביים. חשיבותו של חיבור זה בחומר שצוטט בו ולא נשתמר במקום אחר.

הספר נדפס לראשונה בוונציה בשנת שפ"ה (1625) על ידי ר' יוסף בן שמואל הקטן, ומאז הודפס בעשרות מהדורות, ואף תורגם ללאדינו ולאנגלית. ב-1923 הוציא אליעזר גולדשמיט מהדורה מוגהת של הספר. בשנת תשמ"ו ההדיר יוסף דן את הספר מחדש וצירף לו מבוא.

בפתח הספר נדפסה הקדמה, שבה מתארים מדפיסי הספר את קדמוניותו של הספר וכיצד התגלגל לידם. לדבריהם, מדובר בחיבור קדום מאוד שהיה מפורסם כבר בתקופת הבית השני. ואולם חוקרים מאוחרים יותר הטילו ספק באמינותם של הדברים וגרסו כי מדובר באגדה בלבד.[דרוש מקור]

יוסף דן במהדורתו משנת 2005 סבור שלחיבור זה נוצר באיטליה בשנות הרנסאנס באיטליה.[1]

שם הספר[]

במשך ההיסטוריה ספרים שונים קוראים לספר הישר בכינויים שונים:

  • הרמב"ן קורא לו בשם "מלחמות בני יעקב".
  • בדברי ההקדמה לספר נקרא בשם "תולדות אדם".
  • יש שקראו לו "דברי הימים הארוך"

קישורים חיצוניים[]

(מהויקיפדיה העברית)

מיזמי קרן ויקימדיה

תבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזםתבנית:מיזם

ספר הישר, ב"אנציקלופדיה יהודית" באתר דעת

הערות שוליים[]

  1. יוסף דן, ספר הישר מהדורת יוסף דן, מוסד ביאליק, 2005, עמ' 32

תבנית:קצרמר

Advertisement