Family Wiki
Advertisement
הבהרה: המידע בוויקי זה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.

בכתבה בבלוג תפוז (להלן), נאמר כי מי שישי לו חשבון משותף וחתם "סעיף "היוותרות בחיים" - לפני עשרות שנים - אין לחתימתו תוקף ובמקרה של פטירת אחד מבני הזוג יהיה על השני להמתין להוצאת צו ירושה ועד אז לא יוכל למשוך כספים מחשבונו. פניתי לבנק לאומי ומצאתי כי אכן כך הדבר. לפי-כך מומלץ לבעלי חשבון משותף, אשר מבקשים כי סעיף זה יחול על חשבונם המשותף, לפנות לבנק ולברר האם "סעיף "היוותרות בחיים"" הוא בתוקף או לא ?

הרקע לנושא מובא באמור באתר בנק ישראל

בסעיף שבהסכם פתיחת החשבון, נקבע שלאחר פטירת אחד השותפים השותף האחר רשאי להמשיך לפעול בחשבון. הסעיף חל על מערכת היחסים שבין השותפים בחשבון לבין הבנק, ואין בכוחו להעביר את הבעלות בכספים אל הצד הנותר בחיים.

מטרת הסעיף היא להימנע מהקפאת החשבון בעקבות פטירת אחד השותפים, ולאפשר לשותף הנותר בחיים לבצע פעילות שגרתית ושוטפת בחשבון עד להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה. אלמלא "סעיף היוותרות בחיים", על פי דיני הירושה, היה על הבנק לקבל צו ירושה או צו קיום צוואה בטרם יאפשר לשותף הנותר בחיים לבצע פעילות כלשהי בחשבון. הבנק יכול לאפשר לשותף הנותר בחיים לעשות פעולות נוספות בהתאם לשיקול דעתו, ולחובותיו כלפי לקוחותיו וכלפי היורשים

בבלוג תפוז הופיע הידיעה הבאה:

שימו לב, חשבון הבנק המשותף שלכם, בני זוג נשואים, עלול להיסגר בפניכם כשבן הזוג שלכם הולך לעולמו בני זוג המחזיקים חשבון משותף לא תמיד מודעים למצב בו אחד מהם נפטר והנותר לא יכול להשתמש בחשבון הבנק המשותף.

זאת נודע לי לתדהמתי באחד הימים האחרונים בהם ערכתי ביקור תנחומים אצל חברתי שבעלה נפטר והיא סיפרה לנו באכזבה רבה שלא ניתן לה למשוך כסף מהחשבון המשותף לה ולבעלה המנוח.."מה זאת אומרת? הקשיתי, "הרי החשבון משותף, איך אפשר למנוע ממך להשתמש בו?" ואז סיפרה לי חברתי שהבנק הודיע לה שמאחר והיא לא חתומה על "סעיף אריכות ימים" המקנה את הפריבילגיה הכל כך ברורה למשוך כסף מהחשבון לאחר מות אחד השותפים, אין היא יכולה לפעול בחשבון יותר. במצב זה יש צורך להמתין להפעלת הצוואה (עניין של חודשים) וברוב המקרים החשבון מתחלק בין האלמנה וילדיה . זהו מצב מאד לא נוח לבן הזוג הנותר.

אחרי כמה בירורים וריצות לבנק העניין סודר לשמחתה כי הסתבר שהיה סעיף "אריכות ימים" חתום בבנק אך תוקפו פג מאחר וחלפו מאז החתימה למעלה מעשרים שנה. למחרת גררתי את אישי בבהלה רבה אל סניף הבנק לבדוק מה הסטאטוס שלנו במקרה וחס וחלילה. ואכן פקיד הבנק הראה לנו סעיף "אריכות ימים" חתום ע"י שנינו ביום שהחשבון המשותף נפתח לפני למעלה מ 20 שנה ובו במקום חידשנו את חתימתנו והשלווה חזרה לליבנו. האם אין זה מתפקידו של הבנק להודיע לבעלי החשבון על מוגבלות הזמן בטופס הנ"ל. האם נושא זה פורסם ברבים? כפי הנראה – לא.

ועל כן רבותי, אוצו, רוצו אל פקיד הבנק החביב שלכם שזוכר טוב, טוב את מספר הטלפון שלכם כשאתם בחריגה בחשבון, אך משום מה לא דואג לביטחונכם ברגע קשה כזה כפי שקרה לחברתי. דאגו לחדש את החתימות שלכם על סעיף "אריכות ימים" ולפחות בנושא זה תוכלו לישון בשקט.

Advertisement