Family Wiki
Advertisement
Sinsana

תוכנית המתאר שאושרה על ידי שר הבטחון ברק . פורסם ברוטר נט 9 באפריל 2011http://rotter.net/forum/scoops1/25245.shtml

חיים לוינסון כתב עיתון הארץ כתב ביום 25 פברואר 2012 תקדים: המינהל האזרחי פסל תוכנית להלבין מאחז - הממשלה ניסתה להציג את המאחז סנסנה כהרחבה של ההתנחלות אשכולות, הנמצאת 3 ק"מ ממנו. המינהל סירב

בין השאר נאמר בכתבה:

  • המאחז סנסנה הוקם בשנת 2000 בדרום הר חברון. כיום מונה המאחז 60 משפחות במבנים ארעיים. בשנת 2009, החליט שר הביטחון אהוד ברק בלחץ המתנחלים לקדם תוכנית בנייה, המונה 440 יחידות דיור בסך הכל, שבתוכה כלולים המבנים שכבר היו קיימים. עם זאת, כדי להתחמק מהחלטת ממשלה על הקמת התנחלות חדשה שלה השלכות מדיניות נרחבות, הוחלט להגיש את התוכנית כך שסנסנה תוצג כהרחבה של ההתנחלות אשכולות הסמוכה אליה.
  • כעת, שלוש שנים לאחר הדיון, פרסם יו"ר ועדת התכנון העליונה, הסמכות העליונה בשטחים לענייני תכנון ובנייה, אדר' שלמה מושקוביץ, את החלטתו בעניין. באופן יוצא דופן, דחה מושקוביץ תוכנית להקמת יישוב חדש, תוך שהוא פוסל את הפרקטיקה של הצמדת מאחזים ליישובים קיימים.

בהחלטתו כתב מושקוביץ כי "לא בוססה הצדקה תכנונית מספקת להרחבת היישוב אשכולות, וזאת בהינתן עתודות בנייה נרחבות שטרם מוצו. התוכנית המאושרת לאשכולות מאפשרת הקמתן של 347 יח"ד, שמתוכן הוקמו רק 70". בהתייחס למרחק בין סנסנה לאשכולות נכתב כי "מרחק הנסיעה בין שני המקומות הוא שבעה ק"מ. אין הצדקה תכנונית לאשר הרחבה שאינה צמודת דופן, ודווקא במיקום המוצע וזאת נוכח ריחוקו מהיישוב וניתוקו התשתיתי והקהילתי".

Advertisement